Gemensam nordisk påverkan i EU efterlystes under gränshindersseminarium

Gemensam nordisk påverkan i EU efterlystes under gränshindersseminarium

Pressmeddelande 54/2015
19.2.2015

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka, som ansvarar för det nordiska samarbetet, föreslog vid ett seminarium om gränshinderssamarbete ordnat av utrikesministeriet och Centralhandelskammaren den 18 februari 2015 att de nordiska länderna tillsammans bör påverka så att EU-lagstiftningen inte ställer till med onödiga hinder för företags verksamhet mellan olika nordiska länder.

”När vi talar om nordiska gränshinder handlar det om något som vi efterlyser så väl i Finland som i Europa: bättre reglering och en lagstiftning som inte i onödan försvårar rörligheten för människor och företag mellan länderna”, konstaterar Toivakka.

Avlägsnandet av gränshinder har länge funnits på det nordiska regeringssamarbetets agenda, och kommer att vara en av prioriteterna år 2016 när Finland är ordförande för Nordiska Ministerrådet.

”Elimineringen av gränshinder är ett sätt för Finland att uttryckligen satsa på den ekonomiska tillväxten i våra nordliga områden”, understryker ministern.

”Seminariet visade att det i Finland och övriga Norden finns tjänster som samlar information och ger råd om gränshinder. I Finland utför Nordkalottens gränstjänst och Hallå Norden utmärkt rådgivningsarbete. Nu gäller det att se till att företagen får tillgång till den existerande informationen. Det är också viktigt att alla ministrar i nästa regering förbinder sig att reducera gränshindren inom sin egen sektor”, sammanfattar Toivakka.

För mer information: Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 0985 351 556 och Miika Tomi, Europa- och utrikeshandelsministerns pressattaché, tfn 050 574 0507