Powell till Tuomioja: USA isolerar sig inte

Utrikesminister Erkki Tuomioja träffade den 2 augusti Förenta staternas utrikesminister Colin Powell i Washington. De förde samtal om bl.a situationen på Balkan, klimatpolitken, missilförsvaret och FN. Enligt Tuomioja tänker USA inte isolera sig även om det faktum att landet stannat utanför redan långt överenskomna lösningar väckt onda aningar. Utrikesminister Powell framföll enligt Tuomioja att USA inte tänker beträda unilateralismens väg.

Utrikesministrarna diskuterade också om Kyoto-klimatavtalet. Enligt Tuomioja tror Powell att USA kommer att återkomma till förhandlingsbordet. - Vi väntar på USAs synpunkter och initiativ, konstaterade Tuomioja.
När det gäller missilförsvaret anser Tuomioja det vara positivt att USA och Ryssland förhandlar med varandra: "Det gäller dock inte bara USA och Ryssland utan rustningen i hela världen".

Utrikesminister Powell försäkrade Tuomioja att USA forsättningsvis är förpliktat till FN. Enligt Powell kommer USA mycket snart att betala sin skuld till FN.
YK
kriisinhallinta
ympäristö