Poliisi on keskeyttänyt ulkoministeriön tietovuotoa koskevan tutkinnan

Poliisi teki 2. syyskuuta päätöksen keskeyttää aktiiviset toimenpiteet asian selvittämiseksi ulkoministeriön tutkintapyynnön perusteella. Ulkoministeriö teki 17. joulukuuta 2019 tutkintapyynnön poliisille sisäisten asiakirjojen päätymisestä julkisuuteen.

Tutkintapyynnössä ulkoministeriö pyysi poliisia selvittämään onko tapahtunut rikosta, kun ulkoministeriön salassa pidettäviä tietoja (TL4, JulkL §24.1) oli luovutettu tiedotusvälineille.

Poliisin päätöksen mukaan esitutkinta keskeytettiin esitutkintalain 3 luvun 13 §:n perusteella.

Päätöstä on perusteltu sillä, että asiassa ei ole saatu rikoksesta epäillyn henkilöllisyydestä riittävää selvitystä, eikä tällaista epäillyn henkilöllisyyden selviämiseen johtavaa selvitystä ole saatavissa asian laatu huomioiden tavanomaisin ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Lisäksi suoritetussa esiselvittelyssä on päädytty tulkintaan, ettei salaisia tietoja ole vuodettu, koska ei ole saatu selvitystä siitä, mikä on ollut salaista ja millä perusteella.

Päätökseen ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Lisätietoja

  • Tietohallintojohtaja Ari Uusikartano, puh. 050 559 9137
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi