Poikkeusvuosi 2020 näkyi konsuliavustamisessa

Ulkoasiainhallinnon konsuliasioiden neuvontaa annettiin vuonna 2020 lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Keväällä koronaviruspandemian alkuvaiheessa kymmenille tuhansille ulkomailla olleille matkailijoille annettiin henkilökohtaisia ohjeita ja neuvoja. Tuhansia matkailijoita avustettiin palaamaan Suomeen lentoliikenteen keskeydyttyä yllättäen.

Vuonna 2020 edustustoissa palveluita annettiin tilastojen mukaan lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen nähden, noin 176 000 asiakkaalle. Yhteydenottojen määrän kasvu näkyi myös ulkoministeriön päivystyskeskuksessa, jonne tuli vuoden aikana yli 12 000 soittoa tai sähköpostia, ruuhkaisin jakso oli maalis-huhtikuu. Aikaisempien vuosien tapaan suurin osa palveluista oli asiakkaiden neuvontaa.

Viime vuonna ulkoministeriön konsuliasioiden yksikkö oli mukana 509 ulkomailla tapahtuneen kuolemantapauksen hoidossa. Määrä on hieman alhaisempi kuin aikaisempina vuosina. Myös rikoksen uhriksi joutuneita (90), sairaustapauksen johdosta avustusta tarvinneita (258), sekä pidätettyjä ja vangittuja (176) tilastoitiin edellisvuosia vähemmän. Avustustapauksia oli edellisten vuosien tapaan eniten niissä maissa, joihin suomalaiset useimmin matkustavat: Espanjassa, Saksassa, Virossa, Thaimaassa ja Ruotsissa. Vuonna 2020 ulkomaanedustustoissa myönnettiin uusia passeja 17 100 kpl ja henkilökortteja 2844 kpl.

”Vuosi 2020 oli konsulitoiminnalle erittäin poikkeuksellinen vuosi. Ensimmäiset kotiutukset koronavirustilanteen johdosta tehtiin jo tammi-helmikuun vaihteessa Kiinan Wuhanista, ja maalis-huhtikuu oli käytännössä jatkuvaa, ympärivuorokautista neuvonta- ja avustustoimintaa. Suomen edustustot maailmalla sekä ulkoministeriön päivystyskeskus ja konsuliasioiden yksikkö osoittivat osaamisensa ja toimintakykynsä haastavissa ja varsin kiireisissä olosuhteissa”, kertoo konsuliasioiden yksikön päällikkö Antti Putkonen

Vuonna 2020 lähes 138 000 matkailijaa teki ulkoministeriölle matkustusilmoituksen. Eniten ilmoituksia tehtiin Espanjaan, Thaimaahan ja Yhdysvaltoihin. Ilmoitusten aikaisempia vuosia vähäisempi määrä selittyy loppuvuoden vähäisellä matkustamisella. Koronakriisi aiheutti monelle ulkomailla olleelle hyvin poikkeuksellisen tilanteen. Tilannetietoa ja ohjeita eri maita koskien jaettiin matkustusilmoituksen tehneille moninkertainen määrä normaalivuoden kokonaismäärään nähden – vuoden 2020 aikana lähetettiin 905 erillistä tiedotetta, käytännössä kymmenillä tuhansilla tekstiviesteillä ja sähköposteilla. Tämän lisäksi koronaan liittyvää tiedottamista tehtiin sosiaalisessa mediassa ja Suomen ulkomailla olevien edustustojen nettisivuilla.

”Koronapandemian johdosta ulkoministeriön järjestämät kotiutuslennot olivat yksi keino avustaa eri puolille jumiin jääneitä matkailijoita, mutta niiden kokonaisvaikutus Suomeen palaamiseen avustamisessa oli lopulta melko pieni. Jokaisessa konsulaatissa ja suurlähetystössä ympäri maailmaa tehtiin todella paljon töitä matkailijoiden avustamiseksi, ja tilastojenkin valossa siitä hyötyi kymmeniä tuhansia suomalaisia. Unohtaa ei sovi myöskään matkanjärjestäjiä ja muita yksityisiä toimijoita, jotka hoitivat asiakkaidensa paluun Suomeen. Konsuliasioiden yksikkö oli kaikessa tässä työssä mukana, aina kansainvälisestä koordinaatiosta yksittäisten matkailijoiden avustamiseen saakka, joten vuosi oli meille varsin haastava”, toteaa Putkonen.

Koronakriisin ohella vuonna 2020 toimenpiteitä vaatineita muita luonnon tai ihmisen aiheuttamia ja suomalaisten matkailijoiden suojelun näkökulmasta merkillepantavia kriisi- ja poikkeustilanteita oli maailmalla kaikkiaan 115 kappaletta. Vuoden aikana toteutettiin myös vaativia ja tavanomaisesta poikkeavia avustustehtäviä, kuten suomalaisten lasten ja heidän äitiensä kotiutus al-Holin leiriltä.

Pandemia jatkuu, vältä tarpeetonta matkustamista

Koronaviruspandemian johdosta ulkoministeriö suosittelee yhä välttämään tarpeetonta matkustamista. Jos matkasi on välttämätön, ole vastuullinen ja noudata eri maiden terveysturvallisuussuosituksia ja -määräyksiä. Ulkoministeriö suosittelee tutustumaan ennen matkaa ulkoministeriön matkustustiedotteisiin, joita laaditaan 157 maasta. Niissä annetaan tärkeää tietoa matkustusturvallisuudesta kohdemaassa.

Aina matkalle lähtiessä on syytä tarkistaa myös paikalliset maahantulosäännökset, ja näin poikkeavien olojen vallitessa, myös mahdolliset pandemiaan liittyvät viranomaisrajoitukset, jotka saattavat muuttua hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Myös ulkomailta Suomeen palatessa tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus.

Ennen matkaa on suositeltavaa tehdä aina myös matkustusilmoitus, jonka avulla matkustaja antaa ulkoministeriölle matkaansa koskevia tietoja. Se on ainoa tapa ulkoministeriölle saada tietoa eri maihin matkaavista suomalaisista. Matkustusilmoitus.fi -palvelu on ilmainen. Kriisi- tai poikkeustilanteen sattuessa ilmoituksen tehneille matkailijoille voidaan lähettää tietoa ja neuvoja tilanteeseen liittyen. Viestit lähetetään niihin yhteystietoihin, joita matkustaja on matkustusilmoituksen yhteydessä antanut.

”Kun ulkomaanmatkailun aika jälleen koittaa, kannattaa luoda itselle rutiini – lukea matkustustiedote, tehdä matkustusilmoitus, hankkia matkavakuutus ja muistaa voimassa oleva matkustusasiakirja. Ja vaikka matkailu ennemmin tai myöhemmin jälleen avautuu, poikkeusolosuhteet voivat tietyissä maissa jatkua ja siksi kannattaa myös varautua yllättäviin ja odottamattomiin tilanteisiin sekä eri maiden nopeasti muuttuviin viranomaisrajoituksiin”, jatkaa Putkonen.

Avuntarvitsijoiden yhteydenottoja tulee niin edustustoihin, ministeriöön kuin ulkoministeriön ympärivuorokautisen päivystykseenkin (+358 9 160 55555, paivystys.um@formin.fi). Päivystyksen vastuulla on kaikkien Suomen ulkomaanedustustojen virka-ajan ulkopuolinen kiireellinen konsulipäivystys. Ensisijaisena tehtävänä niin edustustoilla kuin päivystyskeskuksellakin on neuvoa ja auttaa asiakasta edistämään omatoimisesti asiaansa.

Lisätietoja: konsuliasioiden yksikön päällikkö Antti Putkonen, puh. 0295 350126 tai tiiminvetäjä Henna Harju, puh. 0295 351056.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.