Det nordiska samarbetet ska få ny utformning – Kimmo Sasi Finlands representant

Det nordiska samarbetet ska få ny utformning – Kimmo Sasi Finlands representant

Pressmeddelande 47/2016
17.3.2016

De nordiska samarbetsministrarna beslutade på sitt möte den 3.3.2016 att fortsätta förnya Nordiska ministerrådets politiska arbete. Målet är ett för regeringarna, näringslivet och det civila samhället mera betydelsefullt samarbete. Ärendet har beretts under det senaste halvåret parallellt med Finlands ordförandeskap.

I den fas som nu inletts utreds under ledning av generalsekreteraren fem temagrupper kring samarbetsformerna och arbetsmetoderna. Det gäller arbetsfördelningen mellan ministerråden och möjligheter till temporära sammansättningar, utveckling av samarbetsministrarnas status, möjligheter till förtätat samarbete med varierande landsuppsättning, förhållandet mellan det avtalsbaserade samarbetet och t.ex. utrikes-, inrikes- och försvarsministrarnas informella samarbete och andra initiativ som främjar de allmänna målen.

Som generalsekreterarens stöd och rådgivare fungerar nationella högnivårepresentanter som utses av samarbetsministrarna. Minister Anne Berner har kallat vicehäradshövding Kimmo Sasi till detta uppdrag. Sasi har varit med i Nordiska ministerrådet och i Nordiska rådet åren 1987–2015 och president för Nordiska rådet 2012.

Andra nationella representanter som har utsetts är Gunvør Balle från Färöarna, Siv Friðleifsdóttir från Island, Anna-Lena Sjöberg från Åland, Christian Ulrik Syse från Norge, Nils Christian Wang från Danmark och Gunnar Wetterberg från Sverige. Grönland utser sin representant i ett senare skede.

Ytterligare upplysningar:
Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, utrikesministeriet, tfn + 358 295 351 556 och
Kristo Lehtonen, minister Berners specialmedarbetare, kommunikationsministeriet, tfn +358 50 464 9779.

Tässä palvelussa myös