De nordiska samarbetsministrarna samlas i Köpenhamn

De nordiska samarbetsministrarna samlas för att främja det nordiska samarbetets förnyande och inflytande i EU

Pressmeddelande 128/2016
29.6.2016

De nordiska samarbetsministrarna samlas i Köpenhamn den 1 juli 2016. Finlands nordiska samarbetsminister, kommunikationsminister Anne Berner leder mötet. Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet i år.

Finlands mål är att öka det nordiska inflytandet i Europeiska unionen och fortsätta moderniseringen av Nordiska ministerrådet.

Samarbetsministrarna ska diskutera EU och Norden och dra upp riktlinjer för det pågående reformarbetet i det nordiska samarbetet (Norden 2.0).

Ministrarna förväntas också fatta de sista besluten för att sätta igång ett nytt samarbetsprogramför att främja utbyte av bästa praxis och erfarenheter mellan de nordiska länderna när det gäller att integrera invandrare.

Ytterligare information:
Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, utrikesministeriet, tfn + 358 295 351, och Kristo Lehtonen, minister  Berners specialmedarbetare, kommunikationsministeriet, tfn +358 50 464 9779.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.