De nordiska samarbetsministrarna samlas i Köpenhamn

De nordiska samarbetsministrarna samlas i Köpenhamn

Pressmeddelande 159/2016
5.9.2016

Finlands nordiska samarbetsminister, kommunikationsminister Anne Berner leder de nordiska samarbetsministrarnas möte i Köpenhamn den 6 september 2016. Under mötet behandlas det Nordiska ministerrådets reformförslag (Nytt Norden 2.0) Målet med reformen är att höja det nordiska samarbetets betydelse och politiska inflytande.

Under mötet behandlas också det samarbete för att integrera flyktingar och invandrare som nordiska ministerrådet inlett.

Dessutom tar samarbetsministrarna upp nordiska ministerrådets budgetproposition för 2017 och ärenden som rör gränshinder.

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet i år.

Ytterligare information: Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, utrikesministeriet, tfn + 358 295 351.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.