Nordiska kvinnliga medlare samlas i Helsingfors

Nordiska kvinnliga medlare samlas i Helsingfors

Pressmeddelande 202/2017
20.11.2017

Årsmötet för nordiska medlingsnätverket för kvinnor hålls i Helsingfors den 21–22 november.  Nätverkets mål är att föra fram kvinnors viktiga roll i fredsmedling och att samla nordiska kvinnor som har erfarenhet av medlingsuppdrag eller fredsförhandlingar. Till nätverket hör kring 50 kvinnor från Finland, Island, Danmark, Norge och Sverige. Nätverket är ett exempel på det praktiska nordiska samarbetet kring fredsmedling.

Nätverkets medlemmar har mångsidiga erfarenheter av olika steg i fredsprocessen, till exempel av medling, avtal om eldupphör, grundlagsreformer, civil-militära relationer, internationell humanitär rätt, de mänskliga rättigheterna, kommunikation och inkluderande strategier. Nätverket har redan profilerat sig på olika internationella forum och fört fram vikten av att kvinnor deltar aktivt i fredsmedling och i alla skeden av fredsprocesser. Nätverket söker samarbete med liknande initiativ i andra delar av världen.

I samband med nätverkets möte ordnas en tillställning för inbjudna gäster. Tillställningen inleds med en paneldebatt om nordiska kvinnors praktiska erfarenheter av fredsmedling. Minister Elisabeth Rehn håller ett anförande och därefter finns det möjlighet till diskussion.

Ytterligare information: Janne Oksanen, ansvarig tjänsteman, tfn +358 295 351 333, och Johanna Poutanen, CMI, tfn +358 44 35 97 399.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Tässä palvelussa myös