Pohjoismaiset kehitysyhteistyöministerit tapaavat Etelä-Karjalassa

Pohjoismaiset kehitysyhteistyöministerit tapaavat kehitysyhteistyöministeri Satu Hassin kutsusta elokuun 23.-24. päivinä Lappeenrannassa ja Viipurissa. Epävirallinen ministerikokous pohtii muun muassa, voisiko ilmastonmuutoksen ja energiakysymykset ottaa nykyistä yhtenäisemmin huomioon Pohjoismaiden kehitysyhteistyössä.


Etelän yhteistyömaiden suuri ongelma on, miten pysäyttää ilmastonmuutos ja samanaikaisesti huolehtia maaseudun köyhän väestön energiatarpeista. Pohjoismailla on sekä taloudellisia että poliittisia edellytyksiä tukea kehitysmaita tähän haasteeseen vastaamisessa. Niin kahden- kuin monenvälisillä ympäristö- ja energiahankkeilla on merkittävä osuus Pohjoismaiden kehitysyhteistyöstä.

Torstaina iltapäivällä Lappeenrannassa alkava kokous jatkuu perjantaiaamuna risteilyllä Saimaan kanavaa pitkin Viipuriin. Laivamatkan aikana etsitään yhteisiä keinoja parantaa etelän ja pohjoisen välistä keskusteluyhteyttä ja edistää demokratiaa kansainvälisissä järjestöissä. Yhtenä peruskysymyksenä on, mitä Pohjoismaat voivat tehdä sen hyväksi, että köyhät maat hyötyisivät globalisaatiosta.

Kokouksen muita keskustelunaiheita ovat kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten uudistukset ja kehitysrahoitusta käsittelevä vuoden 2002 suurkonferenssi, YK:n piirissä tehtävä lapsien aseman parantamiseen tähtäävä työ sekä HIV/AIDS -kysymykset. Ohjelma päättyy vierailuun viipurilaisessa lasten hoitokoti Dikonissa.

Tapaamiseen osallistuvat Suomen, Ruotsin ja Tanskan kehitysyhteistyöministerit Satu Hassi, Maj-Inger Klingvall ja Anita Bay Bundegaard. Norjan valtuuskuntaa johtaa valtiosihteeri Sigrun Møgedal ja Islannin valtuuskuntaa ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Stefán Skajaldarson.

Lisätietoja antavat kehitysyhteistyöministeri Satu Hassin neuvonantaja Marko Ulvila, 040-709 9775, sähköposti marko.ulvila@formin.fi tai virkamiessihteeri Pasi Hellman 040-511 1652, pasi.hellman@formin.fi sekä kehitysyhteistyöosaston tiedottaja Erja-Outi Heino, 09-1341-6209, erja-outi.heino@formin.fi
global.finland.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

pohjoismainen yhteistyö