Nordiska samarbetsledare möts i Helsingfors

Finland inledde sitt nordiska ordförandeskapsarbete redan onsdagen den 4 januari genom att ordna ett samråd i Helsingfors på hög nivå. Vid mötet behandlades Finlands ordförandeprogram samt förfaringssätten inom det nordiska samarbetet mot bakgrund av den s.k. Vismanpanelens rapport.

På inbjudan av samarbetsminister Jan-Erik Enestam var vid mötet närvarande Nordiska rådets (NR) presidium under ledning av rådspresidenten Svend Erik Hovmand från Danmark samt representanter för de olika partigrupperna, från Finland NR-delegationens ordförande, riksdagsledamot Outi Ojala. Dessutom deltog generalsekreteraren vid Nordiska ministerrådets (NMR) sekretariat Søren Christensen och NR:s rådsdirektör Frida Nokken jämte medarbetare.

Finland gav sitt ordförandeskap denna flygande start på grund av att man ännu inom januari ämnar inleda arbetet kring Vismanspanelens rekommendationer. Rapporten "Norden - öppet för världens vindar" skisserar upp ideer om innehållet och formerna för ett förnyat samarbete. Detta blir föremål för debatt under det arbetsseminarium för nordiska parlamentariker och samarbetsministrar som ordnas i Helsingfors den 29-30 januari.

Vid det första mötet - det blir säkerligen flera - kommer man enligt minister Enestam att försöka identifiera de rekommendationer, om vilka det föreligger enighet och som kan föras vidare relativt snabbt. I andra kategorier skulle hänföras förslag, som det är skäl att studera närmare eller som kräver grundlig utredning. Resultatet av denna utredning skall enligt planerna föreläggas Nordiska rådets nästa session i oktober i Köpenhamn.

Tilläggsuppgifter: Sekretariatet för nordiskt samarbete, Karl Johan Krokfors, tel. 1341 5557, karljohan.krokfors@formin.fi

En summering av vismanspanelens slutsatser(Linkki toiselle web-sivustolle.)