Pohjoismailta 350 miljoonan euron lisäpanostus ilmastotyöhön kehitysmaissa

Suomi, Islanti, Norja, Ruotsi ja Tanska ovat päättäneet vahvistaa Pohjoismaiden kehitysrahastoa (Nordic Development Fund, NDF) 350 miljoonan euron lisäpääomalla. Suomen osuus kehitysrahastossa päätetystä pääomankorotuksesta on 58,1 miljoonaa euroa.

Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista erityisesti vähiten kehittyneissä ja hauraissa maissa.  

Pohjoismaiden kehitysrahaston toiminnan painopisteenä on Afrikka. Rahaston rahoituksesta vuosina 2021–2025 vähintään 60 prosenttia tulee kohdistumaan Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan. Vähintään puolet rahoituksesta vuosina 2021-2025 suuntautuu ilmastonmuutokseen sopeutumista edistäviin hankkeisiin. 

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on tärkeä läpileikkaava teema Pohjoismaiden kehitysrahaston toiminnassa.    

”Olen ylpeä, että Suomi on ollut ajamassa Pohjoismaiden kehitysrahaston pääomankorotusta. Pidän tätä tärkeänä virstanpylväänä pohjoismaisessa yhteistyössä. Pääomankorotus on myös osoitus siitä, että Pohjoismaiden lanseeraama Build Back Better and Greener -ajattelu muuttuu teoiksi. Yhdessä meidän on mahdollista vähentää köyhyyttä ja taistella ilmastonmuutosta vastaan. NDF:n toiminnassa olennaista on myös naisten aseman edistäminen köyhissä maissa”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Pääomankorotukselle on nyt erityisen suuri tarve, sillä k1oronapandemia uhkaa suistaa 150 miljoonaa ihmistä äärimmäiseen köyhyyteen. Toisaalta pandemian jälkeen on mahdollisuus rakentaa ilmaston kannalta uusia ja kestävämpiä ratkaisuja. 

Kehitysrahasto pyrkii kannustamaan mukaan muita - sekä julkisia että yksityisiä - rahoittajia innovatiivisiin ilmastohankkeisiin. NDF rahoittaa muun muassa tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. 

Ilmastonmuutos kasvattaa tulvariskejä, joten NDF on esimerkiksi rahoittanut Ruandan pääkaupungin Kigalin tulvajärjestelmien parantamista. Lisäksi se on parantanut rannikkoalueiden sopeutumiskykyä Länsi-Afrikassa. 

Pohjoismaiden kehitysrahasto perustettiin vuonna 1989 ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Rahastoa on edellisen kerran pääomitettu vuonna 2000.

Lisätietoja 

  • Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin erityisavustaja Kirsi Airio, puh. 0295 350 528
  • Kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikön päällikkö Pekka Hirvonen, puh. 050 439 1326
  • Tarkastaja Johanna Pietikäinen, Kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksikkö, puh. 040 480 6064

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi