De nordiska utrikesministrarna: Positivt att Kofi Annan fortsätter som FN-chef


Utrikesministrarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige välkomnar på det varmaste generalsekreterare Kofi Annans meddelande att han är redo att fortsätta en andra period som Förenta nationernas högsta chef.

Kofi Annans ledarskap och engagemang har varit oerhört viktiga för revitaliseringen av FN genom hans omfattande reformprogram. Han har förstärkt organisationens arbete inom ekonomisk och social utvecklingspolitik samt dess roll i kampen för internationell fred och säkerhet. De nordiska utrikesministrarna vill särskilt lyfta fram generalsekreterarens livsverk för fredsdiplomati.


YK