Generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet Dagfinn Höybråten besöker Finland

Generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet Dagfinn Höybråten besöker Finland

Pressmeddelande 271/2014
3.12.2014

Generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet Dagfinn Höybråten besöker Finland torsdagen den 4 december på inbjudan av nordiska samarbetsministern Lenita Toivakka.

Tema för generalsekreterare Höybråtens och minister Toivakkas diskussioner är aktuella frågor inom det nordiska mellanstatliga samarbetet samt förberedandet inför Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016. Mötet med generalsekreterare Höybråten är en del av beredningen av spetsteman för ordförandeskapsperioden.

"Finlands kommande ordförandeskap i Nordiska ministerrådet är ett utmärkt tillfälle att främja våra centrala nordiska teman, såsom avskaffandet av hinder för rörelse av människor och företag mellan de nordiska länderna", säger Toivakka.

Förutom minister Toivakka träffar generalsekreterare Höybråten bland annat representanter för Finlands riksdags delegation till Nordiska rådet, representanter för Pohjola-Nordens ungdomsförbund samt medlemmar i ministerrådets tjänstemannakommittéer. Generalsekreteraren bekantar sig också med Nordenskiölds kartsamling på Helsingfors universitetsbibliotek.

För mera information: chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete Kari Kahiluoto, tfn +358 295 351 556 och nordiska samarbetsminsterns diplomatiska rådgivare Marja Koskela tfn +358 295 350 633