Utredningen om nordbors rättigheter har satts i gång


Över 5000 personer flyttar årligen från Finland till ett annat nordiskt land och nästan lika många från det övriga Norden till Finland. Rörligheten mellan de fem nordiska länderna berör årligen nästan 40 000 personer.

Personer som söker studieplats eller arbete i de övriga nordiska länderna, återflyttare som spenderar sina pensionsdagar i sitt födelseland och arbetssökanden som gjort sin examina i ett grannland blir lätt offer för en besvärlig byråkrati då de försöker uträtta sina ärenden med två länders myndigheter. Det är ibland svårt att få korrekt och aktuell information om de rättigheter som nordborna har då de rör sig från ett land till ett annat.

De nordiska samarbetsministrarna beslöt i mars 2001 att på initiativ av Finland sätta i gång en utredning om de rättigheter som nordbor har då de studerar, arbetar eller vistas i ett annat nordiskt land. Finlands ambassadör i Norge Ole Norrback kallades till utredningens ordförande. Alla de nordiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland är representerade i utredningsgruppen.

Genom att samla nordbornas rättigheter i ett kompakt och tydligt format vill man intensifiera informationsöverföringen till medborgarna och försäkra sig om att myndigheterna har tillgång till all aktuell information. Utredningen koncentreras särskilt på sådana frågor som medborgarna har mest konkreta problem med. Utredningen skall bli färdig den 1. mars 2002.

Man har bestämt sig för att förbättra alla nordiska medborgares möjligheter att få information om sina rättigheter och få råd för att lösa de problem som de råkat ut för i den nordiska byråkratin. På våren 2001 öppnandes i alla nordiska länder en Hallå Norden informationstjänst. Tjänsten ger information bl.a. om formaliteter i samband med flyttning, tullar, införsel och registrering av bil, studiestöd, värdering av utbildning, social trygghet, pensioner intjänade i annat nordiskt land, dubbelbeskattning och rätten att använda sitt modersmål i myndighetskontakter.

I Finland sköts tjänsten av Pohjola-Norden r.f. på telefon 0201 980 088 och per e-post hallo@pohjola-norden.fi.

Tilläggsinformation: utrikesråd Marita Eerikäinen vid utrikesministeriet, tfn. 09-1341 5560 samt generalsekreterare Larserik Häggman från Pohjola-Norden r.f. tfn. 09-454 20 80.
Nordiska samarbetsministrarna i Bryssel: Nordbornas rättigheter kartläggs. Ole Norrback blir utre...(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Den nordiska informationstjänsten landade i Finland(Linkki toiselle web-sivustolle.)