Pohjoisen ja etelän vuoropuhelua demokratiasta ja globalisaatiosta

Joukko Suomen ja kehitysmaiden vaikuttajia ja asiantuntijoita on kokoontunut Helsingissä järjestettävään kaksipäiväiseen seminaariin keskustelemaan pohjoisen ja etelän välisistä suhteista, demokratiasta ja globalisaatiosta. Seminaarin järjestää ulkoasiainministeriö yhdessä Network Institute for Global Democratization -järjestön (NIGD) kanssa.

Seminaarissa tarkastellaan muun muassa mahdollisuuksia lisätä demokraattista päätöksentekoa kansainvälisissä järjestöissä ja laitoksissa, kuten YK:ssa, Maailmanpankissa, Kansainvälisessä
valuuttarahastossa IMF:ssä ja Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa. Tavoitteena on pohtia konkreettisia aloitteita, joita teollisuusmaiden ja kehitysmaiden edustajat ovat yhdessä kehittäneet.

Seminaarissa on mukana muun muassa Tansanian kauppa- ja teollisuusministeri Iddi M. Simba sekä osallistujia Zimbabwesta, Intiasta ja Brasiliasta. Puhujina ovat myös ympäristö- ja kehitysyhteistyöministeri Satu Hassi, ulkoministeri Erkki Tuomioja, ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi sekä presidentti Martti Ahtisaari. Seminaariin osallistuu niinikään useiden kansalaisjärjestöjen edustajia.

Seminaarin avannut ministeri Satu Hassi totesi, että Suomi haluaa käydä entistä perusteellisempaa vuoropuhelua demokratiasta ja globalisaation vaikutuksista sekä kehitysmaiden että kansalaisyhteiskunnan kanssa. Hassi katsoi, että demokraattisten käytäntöjen vahvistaminen on tarpeen kaikilla tasoilla paikallishallinnosta aina kansainväliseen järjestelmään asti. Kehitysmaiden mahdollisuuksia ja kykyä osallistua täysipainoisesti esimerkiksi kansainvälisiin kauppa- ja ympäristöneuvotteluihin tulee tukea ja kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välisen vuoropuhelun tulee lähteä tasavertaisuuden pohjalta.

Ministeri Hassin mukaan nykyiset kansainväliset järjestöt ja laitokset (YK, WTO tai Maailmanpankki) eivät nykyisellään täytä sellaisia demokraattisia kriteereitä, joita kansallisvaltioille on totuttu asettamaan. Tämä ei kuitenkaan johdu näistä laitoksista itsestään, vaan maailmassa vallitsevista epätasaisista valtasuhteista. Hassin mukaan olisikin tärkeätä pyrkiä muuttamaan näitä valtasuhteita nykyistä tasa-arvoisemmiksi ja kansanvaltaisemmiksi.

Seminaarin kehitysmaista kutsutut aamupäivän pääpuhujat nostivat voimakkaasti esiin globalisaation eriarvoisuutta lisäävän luonteen ja korostivat nykyistä demokraattisempien etelä-pohjoinen-suhteiden tärkeyttä. Intialainen Vijay Pratap kaipasi tasa-arvoista keskustelua demokratian eri ulottuvuuksista. Brasilialainen Cândido Grzybowski tarjosi maassaan jälleen ensi vuonna järjestettävää World Social Forum -tapahtumaa keskustelujen jatkopaikaksi.

Ministeri Tuomioja puhuu seminaarissa keskiviikkona 20.6. aiheesta Pohjoisen ja Etelän vuoropuhelun vahvistaminen demokratiakysymyksissä ja ministeri Sasi aiheesta kehitysmaiden etujen huomioiminen kansainvälisissä kauppasopimuksissa.

Lisätietoja antavat Leena Rikkilä NIGD-järjestöstöstä, puh. (09) 1341 5779, 040-761 4934 sekä kehitysyhteistyöministerin neuvonantaja Marko Ulvila ulkoasiainministeriöstä, puh. (09) 1341 6405, 040-709 9775. NIGD-järjestöstä lisätietoja osoitteesta www.nigd.u-net.com.


Seminaarin julkaisu Political Initiatives to Democratize Globalization
(2001), toim. Leena Rikkilä ja Katarina Sehm Patomäki, on saatavissa pdf-muodossa osoitteesta www.nigd.u-net.com/docs/WP1-01.pdf.
Kehitysyhteistyön verkkopalvelu(Linkki toiselle web-sivustolle.)