Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Nordkorea och internationell terrorism

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Nordkorea och internationell terrorism

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 384/2017
1.9.2017

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt möte fredagen den 1 september situationen i Nordkorea. Finland är mycket oroat över de ökande spänningarna på Koreahalvön och i området. Finland har fördömt Nordkoreas missiluppskjutningar som utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Finland understöder de sanktioner som FN:s säkerhetsråd vidtagit och ett så heltäckande genomförande av dessa som möjligt.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fick också mot bakgrund av händelserna i Åbo den 18 augusti 2017 en lägesrapport om hotet om internationell terrorism i Finland.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, Kimmo Lähdevirta, avdelningschef (Nordkorea), tfn 0295 351 746, utrikesministeriet; Päivi Nerg, kanslichef (terrorism), tfn 0295 418 803, inrikesministeriet