Pohjoinen ulottuvuus ja Kaliningrad - eurooppalainen ja alueellinen integraatio, konferenssi Kööpenhaminassa 17.-18.5.20

Kaliningradiin on kiinnitetty lisääntyvää huomiota pohjoisen ulottuvuuden puitteissa. Helsingissä 11.-12. marraskuuta 1999 pidetyn pohjoisen ulottuvuuden ulkoministerikonferenssin yhteydessä Tanskan valtuuskunta ilmoitti valmiudestaan järjestää erityinen Kaliningrad-konferenssi. Tanskan ulkoministeriö ja Pohjoismaiden ministerineuvosto isännöivät mainitun konferenssin Kööpenhaminassa 17.-18.5.2000. Konferenssi järjestetään yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

Konferenssin tarkoituksena on kiinnittää huomiota Kaliningradia koskeviin kysymyksiin ja edelleen kehittää pohjoisen ulottuvuuden Kaliningradia koskevaa politiikkaa. Konferenssin odotetaan pohjustavan tulevan pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman Kaliningradia koskevaa toimeenpanoa. Toimintaohjelma esitellään hyväksyttäväksi Eurooppa-neuvoston kokouksessa Feirassa kesäkuussa 2000.

Konferenssin keskeisinä teemoina mainitaan asiat, jotka liittyvät EU:n ja Venäjän federaation/Kaliningradin väliseen yhteistyöhön. EU:n tulevaan laajentumiseen ja Kaliningradiin kiinnitetään huomiota erityisesti sen takia, että laajentumisen myötä Kaliningradista tulee EU-maiden ympäröimä saareke. Tätä taustaa vasten rajanylitykseen, matkustamiseen, investointeihin, kuljetuksiin ja alueelliseen sekä ali-alueelliseen yhteistyöhön liittyvät kysymykset noussevat keskeisiksi.

Suomi haluaa aktiivisesti myötävaikuttaa otollisten yhteistyöedellytysten syntymiseen. Kaliningradin tuleva kehitys vaikuttaa merkittävästi koko Itämeren alueen vakauteen ja yhteistyönäkymiin. Unionin tulevan ulkorajan ylitykseen, toimivuuteen ja valvontaan liittyvät kysymykset nähdään erityisen tärkeiksi. Suomi on mm. korostanut Schengenin merkitystä lähtökohtana rajaan liittyvälle yhteistyölle.

Konferenssiin on kutsuttu EU:n jäsenmaiden ja pohjoisen ulottuvuuden partnerimaiden (Baltian maat, Islanti, Norja, Puola ja Venäjän federaatio) lisäksi mm. kansainvälisten rahoituslaitosten edustajia. Suomen valtuuskuntaa johtaa alivaltiosihteeri Jaakko Blomberg ulkoasiainministeriöstä.EU