Pitkäaikainen eli niin sanottu kansallinen D-viisumi nopeuttaa työvoiman maahantuloa

Kesäkuussa voimaan astuva lakimuutos mahdollistaa pitkäaikaisen viisumin käyttöön ottamisen. Pitkäaikainen viisumi liittyy työperäiseen maahanmuuttoon ja maahantuloa nopeuttavaan pikakaistaan. Ensimmäisessä vaiheessa pitkäaikainen viisumi voidaan myöntää erityisasiantuntijoille ja kasvuyrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen.

Valtioneuvosto esitti 10.2.2022, että tasavallan presidentti vahvistaisi asiaa koskevat lakimuutokset. Presidentin on tarkoitus vahvistaa ne perjantaina 11.2.2022. Muutokset tulevat voimaan 1.6.2022. 

Suomi pyrkii lisäämään merkittävästi osaajien maahanmuuttoa. Tämän vuoksi Suomeen töihin ja opiskelemaan tulevien maahantuloa helpotetaan lainsäädäntöä uudistamalla. 

Lakimuutoksella luodaan oikeudellinen pohja pitkäaikaisen viisumin käytölle Suomessa.  

Jatkossa käyttöä voidaan laajentaa lainmuutoksin muihinkin henkilöryhmiin. Sisäministeriö valmistelee hallituksen esitystä pitkäaikaisen viisumin käytön laajentamisesta tutkijoihin ja opiskelijoihin sekä heidän perheenjäseniinsä.

Pitkäaikainen viisumi edistää pikakaistan toteutumista

Pitkäaikaisen viisumin käyttöönotto edistää osaltaan erityisasiantuntijoille ja kasvuyrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen luotavan pikakaistan toteutumista. Pikakaistassa on kyse nopean oleskeluluvan reitistä. Se valmistuu kesäkuussa 2022 samanaikaisesti, kun pitkäaikainen viisumi otetaan käyttöön.

Pitkäaikainen viisumi tukee pikakaistan 14 vuorokauden palvelulupauksen toteutumista siten, että erityisasiantuntijat ja kasvuyrittäjät sekä heidän perheenjäsenensä voivat matkustaa Suomeen heti sen jälkeen, kun oleskelulupa on myönnetty. Heidän ei siis tarvitse jatkossa odottaa oleskelulupakorttia ulkomailla. 

Muutos astuu voimaan kesäkuun alussa

Pitkäaikaista viisumia koskeva lainvalmistelu on tehty ulkoministeriössä yhteistyössä sisäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja Maahanmuuttoviraston sekä useiden muiden viranomaistahojen kanssa.

Lisätietoja:

Konsulipäällikkö Pasi Tuominen, UM, puh. 0295 351 202 (pasi.tuominen@formin.fi) tai Lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko, UM, puh. 0295 351 053 (minna-kaisa.liukko@formin.fi) 

Työministeri Haataisen erityisavustaja Iiris Niinikoski, puh. 0295 047 372 tai (iiris.niinikoski@gov.fi) 

Projektipäällikkö Kristel Stenman-Huuskonen, TEM, puh. 0295 047 350 (kristel.stenman-huuskonen@gov.fi)

Johtava asiantuntija Berit Kiuru, SM, puh. 0295 488 283 (berit.kiuru@govsec.fi)