Pia Stjernvall blir chef för EU:s civila krishanteringsinsats i Afghanistan

Pia Stjernvall blir chef för EU:s civila krishanteringsinsats i Afghanistan

Pressmeddelande 43/2015
10.2.2015

EUPOL Head of Mission Pia Stjernvall. Kuva: EUPOL.

Europeiska unionen har utnämnt ambassadrådet Pia Stjernvall till chef för Europeiska unionens civila krishanteringsinsats EUPOL i Afghanistan från och med den 16 februari 2015. Stjernvall har varit ställföreträdande chef för insatsen sedan juni 2014.

Stjernvall är den enda kvinnliga chefen i EU:s civila krishanteringsinsats. Att öka antalet kvinnor i krishantering, även i ledande uppgifter, är ett viktigt mål för Finland. Kvinnornas andel av Finlands civila krishanteringspersonal, nästan 40 procent, är internationellt sett hög och den högsta bland EU-länderna.

EU Police Mission in Afghanistan som inleddes år 2007 är EU:s näst största civila krishanteringsinsats. Insatsen har som uppdrag att stöda en polisreform som en del av reformen av landets säkerhetssektor. Inom insatsen tjänstgör omkring 350 personer från över 20 länder.

EUPOL Afghanistan arbetar inom tre områden för att främja polisverksamheten samt rättsstatsutvecklingen och de mänskliga rättigheterna: insatsen stöder det afghanska inrikesministeriets reform, gör den afghanska civilpolisens verksamhet mer yrkesmässig och sammankopplar polisverksamheten med den juridiska sektorn på ett bättre sätt, bland annat med hjälp av polis-åklagarsamarbete.

Afghanistan är fortfarande ett av insatsområdena för Finlands krishantering. Inom EUPOL-insatsen finns en fjärdedel av de experter Finland sänt ut till civila krishanteringsinsatser. Som mest har cirka 40 finländska experter tjänstgjort samtidigt inom EUPOL, varav omkring hälften är poliser och resten till exempel experter på mänskliga rättigheter, jämställdhetsfrågor och rättsstatsutveckling. I februari 2015 arbetar 26 finländska experter inom insatsen.

Stjernvall har en omfattande arbetserfarenhet från internationella uppgifter, speciellt i Afrika och Afghanistan. Stjernvall har tidigare bland annat arbetat i Kabul som chargé d'Affaires a.i. vid Finlands ambassad i Afghanistan, som ställföreträdande för Finlands ständiga representant i FN:s miljöorganisation UNEP och UN-Habitat i Nairobi samt vid Finlands ambassader i Kenya och Ungern. Innan hon övergick till EUPOL Afghanistan-insatsen var Stjernvall särskild representant för fredsmedling vid utrikesministeriet.

För mera information: enhetschefen Mikko Kinnunen, enheten för säkerhetspolitik och krishantering vid utrikesministeriet, tfn 0295 351 820.

Begäran om intervjuer: Sari Haukka-Konu, Press & Public Information Officer, EUPOL Afghanistan, tfn +93 793 990 597, sari.haukka-konu@eupol-afg.eu

För mera information:

Tässä palvelussa myös