Pekka Haavisto utrikesministerns särskilda representant i fredsmedling

Pekka Haavisto utrikesministerns särskilda representant i fredsmedling

Pressmeddelande 187/2015
17.8.2015

Den 17 augusti utnämnde utrikesminister Timo Soini riksdagsledamoten Pekka Haavisto till sin särskilda representant för regionala fredsmedlingsuppdrag med betoning på Afrika. 

Fredsmedling hör till Finlands utrikespolitiska prioriteter. Haavistos utnämning stöder Finlands satsning på internationell fredsmedling och förebyggande av kriser. Genom fredsmedling kan man också påverka orsakerna till emigration. Länderna i Afrikas horn spelar en central roll när det gäller migrationen över Medelhavet, både som ursprungsländer och som genomfartsländer.

Pekka Haavisto fortsätter som riksdagsledamot. Utnämningen är personlig och det är frågan om ett oavlönat uppdrag som Haavisto sköter vid sidan om sina uppgifter i riksdagen.

För mera information: ambassadrådet Lauratuulia Lehtinen, tfn +358 295 351 535.

Tässä palvelussa myös