Pekka Haavisto ny ordförande för Europeiska fredsinstitutet

Pekka Haavisto ny ordförande för Europeiska fredsinstitutet

Pressmeddelande 185/2016
7.10.2016

Pekka Haavisto. Bild: Laura Kotila

Riksdagsledamoten och utrikesministerns särskilda representant för fredsmedling Pekka Haavisto har utnämnts till ordförande för Europeiska fredsinstitutet (European Institute of Peace, EIP). Haavisto efterträder FN:s sändebud i Syrien Staffan de Mistura.

”Utnämningen av Pekka Haavisto till styrelseordförande i Europeiska fredsinstitutet är ett utmärkt val och samtidigt ett erkännande för Finlands långsiktiga arbete för fredsmedling” kommenterar utrikesminister Timo Soini.

EIP är en institut som är oberoende av EU-institutionerna och har som uppgift att stödja och komplettera EU:s växande fredsmedlingsverksamhet. Finland är en av institutets grundande medlemmar. EIP:s huvudsakliga verksamhetsområden är fredsmedling och uppgifter som stöder fredsmedling i sådana områden där EU har begränsade möjligheter att agera, att mobilisera experter och stöd för fredsmedling, att utveckla utbildningen och kunskapen, utbilda och handleda samt att dela ut småkaliga bidrag för medling och dialogprocesser.

Fredsmedling har fått en allt viktigare roll i internationella sammanhang och i EU:s urval av utrikespolitiska metoder. Finland fortsätter att målmedvetet satsa på internationell fredsmedlingsverksamhet och att utveckla och stärka sin nationella kapacitet för dialog och fredmedling i enlighet med statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Ytterligare information: Lasse Keisalo, enhetschef, tfn 0295 351 845, och Janne Oksanen, ansvarig tjänsteman, tfn 0295 351 333, enheten för FN och allmänna globala ärenden.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Tässä palvelussa myös