Pauliine Koskelo har utnämnts till domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Pauliine Koskelo har utnämnts till domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Pressmeddelande 109/2015
21.4.2015

Europarådets parlamentariska församling valde tisdagen den 21 april Pauliine Koskelo till domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Posten söktes av nio personer. En sakkunnigdelegation tillsatt av statsrådet gjorde en bedömning av dem som hade anmält sitt intresse. Statsrådet utsåg tre kandidater och Europarådets rådgivande panel som behandlar valet av domare yttrade sig om kandidaternas kompetens.

Pauliine Koskelo. Bild: At. Nyblin/Högsta domstolen
Pauliine Koskelo. Bild: At. Nyblin/Högsta domstolen

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har lika många domare som det finns parter i Europakonventionen, med andra ord 47 domare. Domarna väljs för en tid av nio år och kan inte omväljas. Mandatperioden upphör när domaren fyller 70 år.

Mandatperioden för Finlands nuvarande domare vid Europadomstolen, Päivi Hirvelä, löper ut den 31 december 2015. Hirvelä har skött uppdraget sedan ingången av 2007.

Högsta domstolens president Pauliine Koskelo har innehaft denna post sedan 2006 och innan dess varit medlem av högsta domstolen sedan år 2000. Därförinnan har hon bland annat varit biträdande chef för Europeiska investeringsbanken och lagstiftningsråd vid justitieministeriet.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ligger i Strasbourg i Frankrike. Dess uppgift är att övervaka att de stater som är anslutna till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna lever upp till sina åtaganden enligt konventionen. Konventionsstater och enskilda eller juridiska personer som anser att deras rättigheter enligt konventionen har blivit kränkta kan lämna in klagomål till domstolen.

För närmare information: rättschef Päivi Kaukoranta, tfn 0295 351 144 eller lagstiftningssekreteraren Mia Spolander, tfn 0295 351 176.

Tässä palvelussa myös