Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade terrordåden i Paris, Syrien och Ukraina samt Finlands deltagande i krishantering

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade terrordåden i Paris, Syrien och Ukraina samt Finlands deltagande i krishantering

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 624/2015
20.11.2015

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade fredagen den 20 november Frankrikes begäran om bistånd efter terrordåden i Paris. Finland svarar på Frankrikes begäran och stöder politiskt och genom konkreta åtgärder genomförandet av EU:s solidaritetsklausul. Stödåtgärderna kommer att diskuteras med Frankrike. Möjliga finländska stödåtgärder kunde vara att stärka stödet i Erbil i norra Irak samt vid de militära krishanteringsinsatserna i Mali och på Medelhavet. Man strävar dessutom efter att snabbt slutföra beredningen av lagstiftning som gäller lämnande och mottagande av internationellt hjälp.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade också läget i fråga om kriserna i Syrien och Ukraina. Finland anser att det är viktigt att medlemmarna i den internationella stödgruppen för Syrien nådde samförstånd om huvuddragen i den politiska process som gäller konflikten i Syrien den 14 november i Wien. Det ökade antalet kränkningar av eldupphöret i östra Ukraina under de senaste dagarna är oroande. Finland anser att OSSE:s observatörer bör garanteras fullt tillträde till området. Man bör snabbt nå samförstånd när det gäller de separata valen i separatistområdena i enlighet med Minskavtalet.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde att Finland även i fortsättningen med en stark och mångsidig insats deltar i internationell krishantering, snabbinsatsstyrkorna och internationell utbildnings- och övningsverksamhet. Vid mötet fastställdes att Finland fortsätter sitt deltagande i Natos insats Resolute Support i Afghanistan och i FN:s UNIFIL-insats i Libanon.

Ytterligare information: Timo Kantola, biträdande avdelningschef, tfn 0295 351 477, Jarno Syrjälä, avdelningschef, tfn 0295 351 300 (Syrien), Vesa Vasara, biträdande avdelningschef, tfn 0295 351 723 (Ukraina och Ryssland), utrikesministeriet, och Helena Partanen, enhetsdirektör, tfn 0295 140 310, försvarsministeriet