En liberalisering av tjänster och handel skulle stöda export och skapa arbete i Finland

En liberalisering av tjänster och handel skulle stöda export och skapa arbete i Finland

Pressmeddelande 74/2015
5.3.2015

Utrikesministeriet ordnade idag den 5 mars 2015 tillsammans med Finlands näringsliv EK ett diskussionstillfälle om förutsättningarna för tjänsteaffärsverksamhet. Huvudtalare på evenemanget ”Inte bara genom att tvätta tröjor” – Tjänsternas växande betydelse för Finlands ekonomi var europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka och OECD:s biträdande generalsekreterare Mari Kiviniemi.

"OECD:s rekommendation på vägen mot tillväxt är att öka handeln och minska protektionismen. Det finns nämligen ingen forskning som tyder på att protektionism på lång sikt skulle leda till ekonomiskt tillväxt. Finlands tjänstemarknader är jämförelsevis mycket strängt reglerade också jämfört med övriga nordiska länder och Holland,"konstaterade OECD:s biträdande generalsekreterare Mari Kiviniemi vid evenemanget.

Tjänster sysselsätter i Finland cirka 70 % av arbetskraften.

"Fungerande tjänstemarknader är en förutsättning för vår konkurrenskraftiga exportindustri. Vår inhemska marknad är dock nu även enligt OECD stängd och strängt begränsad. Genom att avskaffa regleringen och öppna handeln i vårt land samt utomlands i form av frihandelsavtal, skulle vi förbättra exportförutsättningarna och skapa nytt arbete i Finland. På detta sätt kan vi bättre dra nytta av den internationella tjänstehandelns tillväxt", bedömer europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka.

För mera information: Miika Tomi, europa- och utrikeshandelsministerns pressattaché, tfn 050 5740507.

Tässä palvelussa myös