Paavo Väyrynen deltar i minneshögtid för Tysklands före detta utrikesminister Hans-Dietrich Genscher

Paavo Väyrynen deltar i minneshögtid för Tysklands före detta utrikesminister Hans-Dietrich Genscher

Pressmeddelande 68/2016
15.4.2016

Det hålls en minneshögtid för Förbundsrepubliken Tysklands långvarige utrikesminister Hans-Dietrich Genscher i Bonn den 17 april. Genscher avled den 31 mars i en ålder av 89 år. Finland företräds av före detta utrikesminister Paavo Väyrynen under minneshögtiden.

Genscher verkade som utrikesminister i sammanlagt 18 år mellan 1974 och 1992. I början av sin ämbetsperiod år 1975 deltog han i Europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors. I slutet av sin karriär var Genscher som utrikesminister med om att Berlinmuren föll och Tyskland förenades.

Genscher och Väyrynen var samtidigt utrikesministrar under ca tio år. De träffades flera gånger i Finland, Tyskland och i internationella sammanhang. Den sista gången Genscher besökte Finland som utrikesminister var i mars 1992 i samband med ett utrikesministermöte för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Ytterligare information: Anssi Leino, ambassadråd, enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa, tfn 040 158 5517.