Statsminister Stubb: EU:s sanktioner mot Ryssland nödvändiga i detta läge

Statsminister Stubb: EU:s sanktioner mot Ryssland nödvändiga i detta läge

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 300/2014
30.7.2014 

(Ursprungligen offentliggjort på finska 29.7)

Med bemyndigande av Europeiska rådet har EU:s kommitté för de ständiga representanterna (Coreper) i dag kommit överens om nya restriktiva åtgärder mot Ryssland. Åtgärderna berör de fyra sektorer som EU:s utrikesministrar beslutade om vid sitt möte för en vecka sedan. Åtgärderna gäller begränsning av ryska statsägda bankers tillgång till kapitalmarknaderna, ett embargo mot import och export av vapen, begränsningar i exporten av produkter med dubbla användningsområden som är avsedda för militärt bruk samt begränsningar i exporten av vissa produkter som anknyter till oljeletning och oljeborrning. Besluten fattades enhälligt.

- Det har inte skett någon lindring av krisen i östra Ukraina, trots att man försökt finna en förhandlingslösning på den. På grund av situationen hade EU-länderna inga andra alternativ än att utöka sanktionerna. Europeiska rådet förutsatte i sina slutsatser i slutet av juni åtgärder av Ryssland för att stabilisera läget i Ukraina, men Ryssland har inte bidragit till en positiv utveckling av situationen. Det är beklagligt att unionen är tvungen att införa nya åtgärder mot Ryssland, men det var i detta läge också nödvändigt. Givetvis fortsätter vi med att aktivt påverka både på EU-nivå och i bilaterala diskussioner för att finna en lösning på krisen, konstaterar Stubb.

Stubb betonar att krisen i Ukraina måste lösas på fredlig väg och att parterna måste förbinda sig till förhandlingarna utifrån den fredsplan som utarbetats av Ukrainas president Porosjenko.

De åtgärder som EU nu beslutat om gäller endast en liten del av handeln mellan Finland och Ryssland, och därför har de ingen större total inverkan på Finland. På företagsnivå varierar verkningarna dock. Indirekt kan också Finlands ekonomi påverkas negativt i och med att den ekonomiska aktiviteten i Ryssland avtar.

- Vi har under våren och sommaren arbetat tillsammans med EU-kommissionen för att effekterna av åtgärderna på EU:s medlemsländer ska vara så balanserade som möjligt och så att åtgärdspaketet ska vara godtagbart för Finlands del. Jag är nöjd med hur vi har lyckats i vårt påverkansarbete, säger Stubb.

Ständiga representanternas kommitté beslutade också att lägga till personer som stöder eller gynnas av ryska beslutsfattare på EU:s lista över personer med inreseförbud och frysta tillgångar. Kommittén avtalade även om principer som möjliggör begränsningar i export, import och investeringar som riktar sig mot Krim och Sevastopol.

Ytterligare information: Lauri Tierala, statsministerns specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 841 7141, och Pete Pokkinen, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 040 756 7180, statsrådets kansli och Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve, Finlands ständiga representant vid Europeiska unionen, tfn +32 2 2878 422