Statsminister Sipilä reser till Argentina och Mexiko

Statsminister Sipilä reser till Argentina och Mexiko

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 416/2016
4.10.2016

Statsminister Juha Sipilä gör en Team Finland-resa till Argentina och Mexiko den 10–14 oktober. Resans syfte är att stärka relationerna till länderna och främja exporten.

Statsminister Juha Sipilä besöker Argentina den 10–11 oktober. Statsministern ska bland annat träffa Argentinas president Mauricio Macri i Buenos Aires. De ska diskutera Finlands och Argentinas bilaterala relation samt aktuella regionala och internationella frågor. Utöver mötet med president Macri har statsministern flera möten med argentinska ministrar.

Besökets mål är att fördjupa relationerna mellan Finland och Argentina och att kartlägga nya samarbetsmöjligheter både mellan ländernas regeringar och inom den privata sektorn. Argentinas regering planerar omfattande infrastrukturprojekt och det pågår omvälvningar inom flera industrisektorer, vilket innebär betydande affärsmöjligheter också för finländska företag.

Statsministerns resa fortsätter till Mexiko den 12–14 oktober där han bland annat ska träffa Mexikos president Enrique Peña Nieto. Statsminister Sipilä och president Peña Nieto ska diskutera bilaterala och internationella ärenden. Under sitt besök träffar Sipilä också mexikanska ministrar och ledare inom näringslivet. Statsminister Sipilä kommer att vara en av huvudtalarna under en konferens om telekommunikation. Besökets syfte är att ytterligare främja de aktiva relationerna mellan länderna och att stärka Finlands anseende som ett attraktivt och innovativt land. I samband med besöket ska man också fira undertecknandet av ett vänskapsavtal mellan Mexiko och Finland för 80 år sedan, vilket inledde de diplomatiska förbindelserna mellan länderna.

Det följer företagsdelegationer med statsministern till de båda länderna. I Argentina deltar företag inom energibranschen, cleantech, telekommunikation och arktisk expertis. I Mexiko deltar företag inom IKT-branschen.

Ytterligare information: Anna-Kaisa Heikkinen, specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 040 748 3867, Ari Mäki, enheten för Latinamerika och Karibien, utrikesministeriet, tfn 040 753 6865, och Mari-Kaisa Brander, kommunikationschef, tfn 040 131 3388, statsrådets kansli.