Oikeusministeri Koskinen korostaa yksilöiden valitusoikeutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa

Oikeusministeri Johannes Koskinen on painottanut Euroopan ihmisoikeussopimuksen merkitystä lainsäädännön kehittäjänä ja yleisen ihmisoikeuskulttuurin edistäjänä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 50-vuotisjuhlallisuuksissa Roomassa pitämässään puheenvuorossa. Kansalaisten oikeusturvaa edistää myös ihmisoikeussopimuksen tehokas kansainvälinen valvontamekanismi. Ministeri Koskinen piti tärkeänä, ettei yksilöiden valitusoikeutta rajoiteta. Kansallisten tuomioistuinten asemaa ihmisoikeuksien valvojana ei myöskään voi hänen mukaansa ylikorostaa.

3.-4.11. pidettävässä ministerikokouksessa keskustellaan aiheesta "Euroopan ihmisoikeussopimus 50 vuotta: ihmisoikeuksien suojelun tulevaisuus Euroopassa?". Keskustelun teemoina ovat institutionaaliset ja toiminnalliset järjestelyt ihmisoikeuksien suojelemiseksi kansallisella ja eurooppalaisella tasolla sekä ihmisoikeuksien kunnioituksen merkitys Euroopan demokraattiselle vakaudelle ja yhtenäisyydelle.

Lauantaina ministerikokouksen päätteeksi on tarkoitus hyväksyä julistus ja kaksi päätöslauselmaa. Lauantaina pidetään myös erillinen juhlatilaisuus, jossa avataan allekirjoitettavaksi Euroopan ihmisoikeussopimukseen tehty yleisen syrjintäkiellon sisältävä 12 lisäpöytäkirja. Ministeri Koskinen allekirjoittaa lisäpöytäkirjan Suomen puolesta.

Suomen osalta Euroopan ihmisoikeussopimus tuli voimaan 10.5.1990.

Ministeri Koskisen englanninkielinen puhe löytyy tästä

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Päivi Pietarinen, UM/oikeudellinen osasto, puh. 09-1341 5727

ihmisoikeudet