Oikeuskanslerin mukaan ulkoministeriö voi jatkaa jo valmisteilla olevia nimityksiä

Ulkoministeriössä on valmisteilla joukko suurlähettiläsnimityksiä osana normaalia vuosittaista nimityskierrosta. UM on maanantaina 11. maaliskuuta käynyt oikeuskansleri Tuomas Pöystin kanssa läpi UM:ssä olevien nimitysasioiden tilanteen. Oikeuskanslerin näkemys on, että ulkoministeriö voi jatkaa käynnissä olevia nimitysprosesseja myös toimitusministeristön toiminnan aikana.

Samoin voidaan toimia valmisteilla olevien alivaltiosihteeri- ja osastopäällikkönimitysten kanssa. Alivaltiosihteerin, osastopäällikön ja suurlähettilään tehtävät kuuluvat UM:n sisäisessä haussa täytettäviin diplomaattiuran tehtäviin. Niihin ei oikeuskanslerin mukaan sovelleta samaa käytäntöä kuin eräisiin muihin valtionhallinnon korkeisiin virkanimityksiin toimitusministeristön toiminnan aikana. Näitä  nimittämisprosesseja voidaan siten jatkaa. Näin meneteltiin myös neljä vuotta sitten edellisten eduskuntavaalien aikaan.

Ulkoministeriössä on tulossa julkiseen hakuun yksi osastopäällikkötasoa vastaava virka, joka ei kuulu diplomaattiuran tehtäväkierron piiriin. Oikeuskanslerin kannan mukaisesti mainittua virkaa ei olla täyttämässä toimitusministeristön aikana.

Lisätietoja: palveluista vastaava alivaltiosihteeri Pekka Puustinen, puh. 050 436 8303.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi