Norrback selvittämään pohjoismaalaisten oikeuksia


Pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät Brysselissä tiistaina 6.3.2001 pitämässään kokouksessa käynnistää selvityksen pohjoismaalaisten oikeuksista silloin kun nämä työskentelevät, opiskelevat tai muutoin oleskelevat muissa pohjoismaissa. Selvityksen vetäjäksi kutsuttiin suurlähettiläs Ole Norrback.

Kokoamalla oikeudet tiiviiseen ja selkeään muotoon halutaan paitsi tehostaa kansalaisten tiedonsaantia, myös varmistaa, että viranomaisilla on hallussaan asiaan liittyvä ajankohtainen tieto. Selvityksen on määrä valmistua 1. maaliskuuta 2002. Pohjoismaalaisten oikeudet muissa pohjoismaissa perustuvat lukuisiin olemassaoleviin pohjoismaisiin sopimuksiin erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutuksen alalla.

Kokouksessaan yhteistyöministerit totesivat myös, että pohjoismaista yhteistyötä tulee tiivistää mm. seuraavilla aloilla: IT, kansalaisten hyvinvointiin liittyvät kysymykset, pohjoismaisten sisämarkkinoiden toimivuus, ympäristö ja kestävä kehitys sekä pohjoismaiden suhteet naapurimaihin, erityisesti Baltiaan ja luoteis-Venäjään.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit tapasivat Brysselissä tiistaina myös viiden pohjoismaan Brysselin edustustojen päälliköt vuotuisessa yhteiskokouksessa. Euroopan puolustuspoliittisesta yhteistyöstä puhuttaessa ministeri Jan-Erik Enestam totesi, ettei kriisinhallintaa voi suorittaa pelkästään sotilaallisin keinoin. Vähintään yhtä tärkeää on, että voidaan asettaa käyttöön poliisivoimia, tuomareita ja hallintovirkamiehiä. "On mahdollista joissakin tapauksissa näillä keinolla jopa ehkäistä kriisien syntymistä", Enestam sanoi.

Lisätietoja: Karl Johan Krokfors, UM/pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, puh. 1341 5557, sähköposti: karljohan.krokfors@formin.fi
Ahvenanmaa
Islanti
Norja
Ruotsi
Suomi
Tanska
kriisinhallinta
maahanmuuttajat
puolustuspolitiikka