Nina Suomalainen chef för OSSE:s insats i Skopje

Nina Suomalainen chef för OSSE:s insats i Skopje

Pressmeddelande 198/2015
28.8.2015

Nina Suomalainen. Bild:Jasmin Fazlagic.
Nina Suomalainen. Bild: Jasmin Fazlagic.

Nina Suomalainen har valts till chef för OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) fältinsats i Skopje. OSSE:s ordförande, Serbiens utrikesminister Ivica Dačić, har utnämnt Suomalainen från och med den 7 september 2015.

Den huvudsakliga uppgiften för OSSE:s insats i Skopje är att stödja och övervaka verkställandet av det så kallade Ohridavtalet. Avtalet avslutade den väpnade konflikten i Makedonien år 2001. Syftet var att garantera att alla etniska grupper skulle delta i landets politiska, sociala och kulturella liv. Avtalet fokuserar på decentralisering, icke-diskriminering, rätten att tala och få undervisning på sitt eget språk samt på medborgarnas likvärdiga medbestämmanderätt. Andra viktiga områden för insatsen är en reform av polisen och lagstiftningen samt att utveckla god förvaltningssed och rättskydd.

I insatsen ingår inspektionsresor och att upprätthålla kontakt bland annat med statliga myndigheter, politiker, icke-statliga organisationer, religiösa ledare och med polisväsendet. Insatsen ska också stödja utvecklingen av utbildningssystemet och valsystemet och avskaffandet av olagliga vapen. I insatsen ingår dessutom gränsbevakning, bekämpande av terrorism och människohandel, förebyggande och lösande av konflikter samt främjandet av jämställdhet, mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter.

OSSE:s insats i Skopje inleddes år 1992. För närvarande består insatsen av 148 personer.

Nina Suomalainen har en bred internationell erfarenhet. Hon har tjänstgjort som vice chef för OSSE:s insats i Bosnien och Hercegovina 2012–2015, som rådgivare vid kontoret för OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter, vid kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter samt för Stabilitetspakten för sydöstra Europa. Suomalainen har också arbetat för FN:s utvecklingsprogram och Kyrkans utlandshjälp. Suomalainen har en politices magisterexamen i statsvetenskap.

För mera information: Nina Suomalainen, tfn +358 40 533 5869, Finlands ständiga representant vid OSSE Katja Pehrman, tfn +43 676 848 350 350 och biträdande avdelningschef Timo Kantola tfn +358 295 351 477.

Muualla verkossa