Namibian ja Suomen vuosineuvottelut 11.-12.6.2001

Neuvotteluissa käsiteltiin Namibian poliittista ja taloudellista tilannetta sekä demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Afrikan alueellinen kehitys oli myös keskustelujen aiheena. Etelä-Afrikan maiden yhteistyöjärjestö SADC:n roolia alueellisessa turvallisuudessa sekä SADC:n ja Euroopan Unionin yhteistyötä korostettiin.

Namibian ja Suomen väliset vuosineuvottelut

Namibian ja Suomen väliset vuosineuvottelut pidettiin Helsingissä 11.-12.6.2001.

Neuvotteluissa käsiteltiin Namibian poliittista ja taloudellista tilannetta sekä demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Afrikan alueellinen kehitys oli myös keskustelujen aiheena. Etelä-Afrikan maiden yhteistyöjärjestö SADC:n roolia alueellisessa turvallisuudessa sekä SADC:n ja Euroopan Unionin yhteistyötä korostettiin.

Maiden välinen kehitysyhteistyö oli myös asialistalla. Suomi tukee vesi-, terveys-, ympäristö-, metsä- ja talousalaa sekä hallinnon hajautusta. Neuvotteluissa sovittiin, että käynnissä olevat hankkeet viedään loppuun vuoteen 2007 mennessä. Suomi antaa vielä tukea niiden tulosten kestävyyden varmistamiseksi.

Osapuolet sopivat siirtymävaiheen strategiasta yleisellä tasolla. Tavoitteena on yhteistyön muotojen laajentaminen .

Maiden väliset investointisopimusneuvottelut viedään loppuun myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Namibialainen liikemiesvaltuuskunta vierailee tämän jälkeen Suomessa.

Hallitukset sopivat edistävänsä julkisen ja yksityisen sektorin yhteyksiä, vahvistavansa Namibian osaamista kauppa-asioissa ja helpottavansa suoria taloudellisia yhteyksiä (riskipääomaa, vientiluottoja).

Namibian valtuuskuntaa johti Ms. Saara Kuugongelwa, Director General of the National Planning Commission. Suomen valtuuskunnan johtajana oli linjajohtaja Hannu Himanen ulkoasiainministeriöstä. Julkiset kehitysyhteistyöhankkeet Namibiassa(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suomalaisten kansalaisjärjestöjen hankkeet(Linkki toiselle web-sivustolle.)