Alla måste engagera sig för att våldet mot kvinnor ska utrotas

Alla måste engagera sig för att våldet mot kvinnor ska utrotas

Pressmeddelande 265/2014
26.11.2014

På internationell nivå anses Finland vara ett progressivt land när man betraktar jämställdheten mellan könen och kvinnornas rättigheter. Men vissa allvarliga utmaningar återstår ändå när det gäller kvinnors rättigheter. En av dem handlar om våld som riktas mot kvinnor. Finland har i flera års tid kritiserats av olika internationella aktörer och övervakningsorgan för att vi inte har lyckats utrota våldet mot kvinnor.

Utrikesministeriet arrangerar i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet samt institutet för hälsa och välfärd (THL) och delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) ett seminarium om våld mot kvinnor den 26.11. Fokus ligger på vad som har uträttats i Finland för att våldet mot kvinnor ska minska.

Under seminariet kommer man att ta upp våld som riktas mot kvinnor i allmänhet, och våld mot funktionsnedsatta kvinnor och romska kvinnor i synnerhet. Dessutom kommer en paneldebatt att äga rum, där man diskuterar effektiva åtgärder för att våldet mot kvinnor ska minska. Evenemanget öppnas av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Utrikesminister Tuomioja tar upp vad Finland har åstadkommit för att främja kvinnors rättigheter och utplåna våldet mot kvinnor i internationella forum. Han tar i sitt anförande fram våldet mot kvinnor som en kränkning av mänskliga rättigheter samt hur våldet förhindrar empowerment (att kvinnornas självbestämmanderätt ökar). Minister Tuomioja understryker att utplånandet av våldet kräver att kulturer som tillåter våld måste förändras, och att alla måste engagera sig i saken.

Representanter för romska kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättningar kommer också att tala vid seminariet.

För mera information: lagstiftningsråd Marjatta Hiekka tfn 040 181 9263 och utrikessekreterare Iina Peltonen tfn 040 132 1340.