Muutoksia ulkoministeriön ja Suomen edustustojen antamien viranomaispalveluiden hintoihin

Ulkoministeriö esittää Suomen edustustojen ja ulkoministeriön antamien viranomaispalveluiden hintojen korottamista. Uudet hinnat tulisivat voimaan 1. syyskuuta 2023.

Merikasarmi

Esimerkiksi edustuston myöntämän passin hinta nousisi 175 eurosta 235 euroon ja notaaripalveluiden hinnat nousisivat 10–20 eurolla. Edustuston myöntämän henkilökortin hinta sen sijaan alenisi 96 eurosta 60 euroon. 

Muutoksen jälkeen ulkoasiainhallinnon antamien viranomaispalveluiden hinnat vastaavat paremmin niiden omakustannushintaa. Maksujen tarkistukset perustuvat valtion maksuperustelain omakustannusperiaatteeseen ja yleiseen kustannustason nousuun.

Ulkoministeriön asetus ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista vuonna 2023 viedään valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltäväksi 31.8.2023.

Kaikkien viranomaispalveluiden hintamuutokset ilmenevät liitteenä olevasta taulukosta.

Lisätiedot

  • Risto Hakoila, talousjohtaja puh. 0295 351 287
  • Katja Bordi, taloussuunnittelupäällikkö, puh. 0295 351 284
  • Juha Toivola, taloussuunnittelija, puh. 0295 350 760
  • Minna-Kaisa Liukko, lainsäädäntöneuvos, puh. 0295 351 053 

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi