Moldavien-seminarium i Helsingfors och på Åland


Fyrtio politiker och diplomater från åtta länder har under den gångna veckan deltagit i ett seminarium i Helsingfors och Mariehamn, där man behandlat olika självstyrelsemodeller. Målsättningen med seminariet har varit att befrämja en politisk dialog för att kunna nå en lösning på krisen om Transnistrien-områdets status i Moldavien.

Arrangör för seminariet var den av riksdagsman Kimmo Kiljunen ledda Moldavien-gruppen inom OSSE tillsammans med riksdagen, Ålands landsting och Finlands utrikesminsiterium. I seminariet deltog riksdagsmän och ledande politiker från Republiken Moldavien och Transistrien, Ryssland, Ukraina, Rumänien, Kanada, Sverige, Slovenien, Schweiz och Finland. Närvarande var också huvudförhandlarna i Moldavien-krisen dvs. OSSE, Republiken Moldavien, Transnistrien, Ryssland och Ukraina.

Riksdagens talman Riitta Uosukainen och utrikesminsiter Erkki Tuomioja öppnade seminariet måndagen 28 maj. På tisdag och onsdag bekantade sig seminariedeltagarna med Ålands sjäklvstyrelse i Mariehamn. Republikens president tarja Halonen tog emot dem torsdagen den 31 maj.

Efter seminariet skall OSSEs parlamentariska arbetsgrupp fortsätta med sitt arbete för att befrämja politisk dialog mellan parterna. Frågan kommer upp näta gång i samband med OSSEs parlamentariska generalförsamling i juli 2001.


ETYJ