Ministeri Virolainen: Yhdysvaltain päätös rajoittaa teräs- ja alumiinituontia on erittäin valitettava

Ministeri Virolainen: Yhdysvaltain päätös rajoittaa teräs- ja alumiinituontia on erittäin valitettava

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti maaliskuun 8. päivänä päätöksen teräksen ja alumiinin tuonnin rajoittamisesta Kanadaa ja Meksikoa koskevin poikkeuksin. EU:sta tuotavalle teräkselle asetetaan 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tuontitullit. Rajoitusten on määrä tulla voimaan 23. maaliskuuta 2018. Maat voivat hakea poikkeuksia tähän päätökseen.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen pitää presidentti Donald Trumpin ilmoitusta tuontitulleista erittäin valitettavana ja korostaa poikkeusmahdollisuuden osalta jatkuvaa neuvotteluyhteyttä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä.

”EU:ssa arvioidaan nyt huolellisesti tilannetta presidentti Trumpin päätöksen sisällön suhteen ja tulen pitämään tiivistä yhteyttä komissaari Malmströmiin. EU:n yhtenäisyys asiassa on tärkeää”, toteaa Virolainen.

Euroopan unioni on Yhdysvaltojen suurin kauppa- ja investointikumppani ja läheinen liittolainen turvallisuuskysymyksissä.

”Katsomme, että EU-maista tuotava teräs ja alumiini ei uhkaa Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta. Toimilla ei myöskään ratkaista ylikapasiteettiongelmaa, jota koskevaa työtä tulee Yhdysvaltain toimista huolimatta jatkaa kansainvälisillä foorumeilla”, painottaa ministeri Virolainen.

Tullien asettaminen vähentäisi EU:n teräs- ja alumiinivientiä Yhdysvaltoihin merkittävästi. Yhdysvallat on EU-maiden jälkeen Suomen tärkeimpiä kauppa- ja investointikumppaneita. Suomalaiset tytäryhtiöt työllistävät lukuisilla toimialoilla Yhdysvalloissa noin 34 000 henkilöä ja epäsuorat vaikutukset yhteenlaskettuna 70 000 henkilöä.

”Suomi on huolissaan mahdollisista vaikutuksista yritysten työpaikkoihin ja kilpailukykyyn niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa”, toteaa ministeri Virolainen.

Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa oli arvoltaan 11,6 miljardia dollaria vuonna 2016. Päävientituotteita Suomesta Yhdysvaltoihin ovat metsäteollisuuden tuotteet, mittarit, sähkökoneet ja -laitteet sekä kivennäisöljytuotteet. Vuonna 2017 Yhdysvaltojen osuus Suomen kokonaisviennistä oli teräksen osalta 2,4 prosenttia ja alumiinitavaroiden osalta 0,5 prosenttia.

Lisätietoja: osastopäällikkö Ilkka-Pekka Similä, puh. 050 3363856, apulaisosastopäällikkö Ilkka Saarinen, puh. 040 8472405,  ministerin diplomaattiavustaja Tuuli-Maaria Aalto, puh. 040 352 0463 ja yksikön päällikkö Marjut Akola, puh. 040 352 0408.

Ulkoministeriön sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi