Ministeri Virolainen: Yhdysvaltain päätös rajoittaa teräs- ja alumiinituontia EU:sta on erittäin valitettava

Ministeri Virolainen: Yhdysvaltain päätös rajoittaa teräs- ja alumiinituontia EU:sta on erittäin valitettava

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on asettanut EU:sta tulevalle teräs- ja alumiinituonnille tullit. Tuontitullit tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2018.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen pitää presidentti Donald Trumpin päätöstä erittäin valitettavana.

”Rajoitusten perusteet ovat keinotekoiset, sillä EU-maista tuotava teräs ja alumiini eivät uhkaa Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta. Toimilla ei myöskään ratkaista ylikapasiteettiongelmaa, vaan työtä ongelman ratkaisemiseksi tulee Yhdysvaltain päätöksestä huolimatta jatkaa kansainvälisillä foorumeilla”, painottaa ministeri Virolainen.

Terästullit ovat 25 prosenttia ja alumiinitullit 10 prosenttia. Tullien asettaminen vähentää EU:n teräs- ja alumiinivientiä Yhdysvaltoihin merkittävästi. Lisäksi teräs- ja alumiinitullit, joita Yhdysvallat on joillekin maille jo asettanut, ovat johtaneet siihen, että tuonti EU-alueelle on lisääntynyt.

”Suomi on huolestunut toimien vaikutuksista eurooppalaisten yritysten kilpailukykyyn ja työpaikkoihin niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Emme myöskään voi sivuuttaa laajempia, globaaliin kauppaan ja kansainväliseen kauppajärjestelmään kohdistuvia vaikutuksia. EU:n ja Yhdysvaltain hallinnon välillä käytiin tiiviitä keskusteluja kumpaakin osapuolta tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi. Toivoin, että Yhdysvallat olisi luopunut EU:ta koskevista tuontirajoituksista”, toteaa ministeri Virolainen.

EU:ssa arvioidaan tällä hetkellä tilannetta ja mahdollisia päätöksiä etenemistavasta tehdään pian.

Yhdysvallat on EU-maiden jälkeen Suomen tärkeimpiä kauppa- ja investointikumppaneita. Suomalaiset tytäryhtiöt työllistävät lukuisilla toimialoilla Yhdysvalloissa noin 34 000 henkilöä ja epäsuorat vaikutukset mukaan lukien 70 000 henkilöä. Päävientituotteita Suomesta Yhdysvaltoihin ovat metsäteollisuuden tuotteet, mittarit, erikoiskoneet, sähkökoneet ja -laitteet sekä kivennäisöljytuotteet.

Yhdysvaltojen osuus Suomen teräksen kokonaisviennistä oli 2,4 prosenttia, terästavaroiden 4,6 prosenttia ja alumiinitavaroiden 0,5 prosenttia vuonna 2017. Yhdysvaltain ilmoittamat toimenpiteet kohdistuvat 1,8 prosenttiin Suomen kokonaisviennistä Yhdysvaltoihin.

Lisätietoja: ulkomaankauppa- ja kehitysministerin diplomaattiavustaja Tuuli-Maaria Aalto, puh. 040 352 0463 ja markkinoillepääsy-yksikön päällikkö Marjut Akola, puh. 040 352 0408.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi