Minister Tuomioja till utrikesrådet i Bryssel samt ministermöten med EU:s östliga partnerländer och länder i Sydostasien

Minister Tuomioja till utrikesrådet i Bryssel samt ministermöten med EU:s östliga partnerländer och länder i Sydostasien

Pressmeddelande  168/2014
21.7.2014

Den 22 juli samlas EU:s utrikesråd i Bryssel. Finland representeras av utrikesminister Erkki Tuomioja. På agendan står läget i Ukraina, Mellanöstern och Irak. För Ukrainas del kommer man att diskutera den senaste tidens händelser, strävandena efter förhandlingslösningar samt EU:s åtgärder. Diskussionen om Mellanöstern koncentrerar sig särskilt på det rådande tillståndet i Gaza och på EU:s verksamhet i fredsprocessen. För Iraks del diskuteras säkerhetssituationen och det politiska läget i landet.

Efter att utrikesrådet har sammanträtt ordnas samma dag, också i Bryssel, ett utrikesministermöte som involverar EU och dess östliga partnerländer (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Vitryssland och Ukraina).

Onsdagen den 23 juli deltar minister Tuomioja i utrikesministermötet mellan EU och ASEAN som äger rum vart annat år. Då sammanträder EU:s och tio sydostasiatiska länders utrikesministrar. ASEAN är en mellanstatlig organisation som eftersträvar inbördes integration och koordinerade yttre relationer, och medlemsländernas befolkning uppgår sammantaget till 600 miljoner människor. Under ministermötet kommer man att granska hur samarbetet mellan EU och ASEAN framskrider, partnerskapets framtid, de bägge regionernas senaste utveckling samt aktuella internationella frågor, så som Mellanöstern, Nordafrika och Ukraina.

Mer information: utrikesminister Tuomiojas diplomatiska attaché Katja Kalamäki, tel. 0295 351 780, rörande utrikesrådet Europakorrespondent Tarja Fernández, tel. 040 590 9855, rörande det östliga partnerskapets ministermöte avdelningschef Terhi Hakala, tel. 295 351 300 samt rörande ASEAN-ministermötet Johan Schalin, chef för enheten för Asien och Oceanien, tel. 295 350 581.