Minister Toivakka deltar i nordiska samarbetsministrarnas möte

Minister Toivakka deltar i nordiska samarbetsministrarnas möte

Pressmeddelande 190/2014
3.9.2014

Nordiska samarbetsministern Lenita Toivakka deltar i nordiska samarbetsministrarnas möte i Köpenhamn den 4 september.

På mötet fattas det beslut om Nordiska ministerrådets budget för 2015 och man för diskussioner om en nordisk gemensam landvarumärkesverksamhet. Under mötet godkänner ministrarna en fortsättning på de nordiska ländernas arktiska samarbetsprogram för åren 2015-2017 samt så förs diskussioner om fortsättningen på reformerna av nordiska ministerrådets verksamhet.      

För mera information: chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete Kari Kahiluoto, tfn 0295 351 556 samt europa- och utrikeshandelsministerns tjänstemannasekreterare Marja Koskela, tfn 0295 350 633.