Minister Toivakka: förhandlingarna om en liberalisering av handeln med miljöprodukter mycket välkomna

Minister Toivakka: förhandlingarna om en liberalisering av handeln med miljöprodukter mycket välkomna

Pressmeddelande 159/2014
8.7.2014

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka karaktäriserar de idag i Genève inledda multilaterala förhandlingarna om en liberalisering av handeln med miljöprodukter (Environmental Goods Agreement, EGA) som mycket välkomna ur finländsk industris synvinkel. En liberalisering av handeln med miljöprodukter skulle främja hållbar utveckling, den gröna ekonomi samt åtgärder mot klimatförändringen. Finland har en stark cleantechsektor som utvecklas snabbt och som har en betydande exportpotential. En liberalisering av handel för produkter såsom solpaneler och vindturbiner, tekniker för rening av avloppsvatten, problemavfall och luft, samt uppföljningsinstrument för miljöns tillstånd, skulle utveckla uppkomsten av öppna marknader och öka investeringarna i grön industri även i Finland. 

"En liberalisering av handeln med miljöprodukter är ett viktigt handelspolitiskt mål för Finland", konstaterar minister Toivakka. ”Initiativet skulle hjälpa många små och medelstora företag att internationaliseras vilket utgör en av hörnstenarna i Team Finland-strategin.”

På det inofficiella ministermötet i Davos i januari 2014 avgav EU, Förenta staterna, Kina och 11 andra medlemmar i världshandelsorganisationen WTO en gemensam resolution om ett multilateralt initiativ med målet att liberalisera handeln med miljöprodukter. Initiativet grundar sig på ett beslut av länderna som hör till organisationen för ekonomiskt samarbete i Asien och Stilla havet APEC om att sänka tullen för 54 miljöprodukter och produktgrupper till högst fem procent innan slutet av 2015. Förhandlingarna som strävar till en liberalisering av handeln med miljöprodukter stöder för egen del WTO:s arbete för en liberalisering av handeln och nyttan blir tillgänglig för alla WTO-medlemmar. 

Finland är föregångarland för grön energi och miljöprodukter. "I Cleantech Groups och WWF:s 2014 Global Cleantech Innovation Index placerade sig Finland på en andra plats efter Israel och lämnade bakom sig länder såsom Förenta staterna, Sverige och Danmark. I motiveringarna nämndes bland annat Finlands högprofilerade cleantechföretag samt många nya miljöpatent", berättar minister Toivakka. 

Finlands regering fastslog i maj 2014 att cleantech och bioekonomi ska vara de nya spetsområdena för Finlands industriella tillväxt Som mål uppställdes en avsevärd ökning av branschföretagens omsättning och bildandet av nya arbetsplatser. Bioekonomi och cleantech omnämns också i statsminister Alexander Stubbs regerings regeringsprogram från juni som ett insatsområde för industriell förnyelse.

För mera information: Europa- och utrikeshandelsministerns pressattaché Miika Tomi, tfn 050 574 0507, ambassadrådet Elina Poikonen, enheten för marknadstillträde, tfn 0295 351 992, handelssekreterare Malena Sell, handelspolitiska enheten, tfn 029 351 860