Minister Toivakka föreläser om handelspolitik i Jyväskylä

Minister Toivakka föreläser om handelspolitik i Jyväskylä

Pressmeddelande 248/2014
7.11.2014

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka kommer att gästföreläsa i Jyväskylä universitet under rubriken ”Suomi, EU ja muuttuva maailma – kauppapolitiikan mahdollisuudet” (Finland, EU och en värld i förändring – handelspolitiska möjligheter) måndagen den 10 november. Föreläsningen äger rum i auditorium 2 i Agorabyggnaden klockan 12:00-13:00 och adressen är Mattilanniemi 2.

Allmänheten är välkommen till föreläsningen som bland annat kommer att ta upp den säkerhetspolitiska situationen, gränsöverskridande samarbete och de pågående frihandelsförhandlingarna.

”Tack vare EU-medlemskapet är Finland internationellare, öppnare och på många sätt färggrannare. Jag vill försvara den utvecklingen också i en tid då unionen utmanas, så väl utifrån som inifrån. Ett ännu öppnare internationellt samarbete ligger i Finlands intresse och utgör den grund som vår export vilar på”, konstaterar Toivakka.

Evenemanget ordnas i samarbete med Jyväskylä universitet.

Mer information: kontaktchef Anu Mustonen, Jyväskylä universitet, t 050 564 9022, minister Toivakkas ledamotsassistent Tuomas Rajala, t. 050 574 2539 och informatör Juhana Tuomola vid Europainformationen, t. 040 510 7529.

Tässä palvelussa myös