Minister Toivakka till Bryssel med ledningen för arbetsmarknadsorganisationerna

Minister Toivakka till Bryssel med ledningen för arbetsmarknadsorganisationerna

Pressmeddelande 59/2015
23.2.2015

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka reser på tisdagen den 24 februari till Bryssel för att träffa handelskommissarie Cecilia Malmström och för att delta i en paneldiskussion om EU:s och Förenta staternas handels- och investeringspartnerskap (TTIP) som hålls vid Finlands EU-representation. Med ministern följer en delegation bestående av FFC:s, Finlands Näringsliv EK:s och MTK:s ledning.  Målet med resan är att framföra Finlands synpunkter på TTIP.

"I Finland råder ett ur EU-perspektiv sett tämligen exceptionellt samförstånd om att en liberalisering av handeln stärker vårt lands ekonomiska tillväxt och den finansiella grunden för vårt välfärdssamhälle. Jag anser att det är viktigt att vi för detta budskap till Bryssel tillsammans med arbetsmarknads- och producentorganisationerna. Organisationerna har naturligtvis egna specifika mål, men vårt gemensamma måltillstånd är att det ska tecknas ett välvavvägt frihandelsavtal mellan EU och Förenta staterna," säger Toivakka.

På resan representeras FFC av intressebevakningsdirektör Matti Tukiainen, EK av ordföranden för det handelspolitiska utskottet Kari Hietanen och MTK av ordförande Juha Marttila. Ministerns och organisationernas gemensamma resa är en fortsättning på föregående utrikeshandelsminister Alexander Stubbs resa till Förenta staterna våren 2014.

Ministern och organisationsledarna deltar i paneldiskussionen där också kommissarie Malmström och ordföranden för Europaparlamentets handelsutskott Bernd Lange deltar.

För mera information: Pasi Rajala, europa- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 0400 464393.