Enligt minister Toivakka är det Ryssland som lider mest av att Nordiska ministerrådets verksamhet läggs ned i nordvästra Ryssland

Enligt minister Toivakka är det Ryssland som lider mest av att Nordiska ministerrådets verksamhet läggs ned i nordvästra Ryssland

Pressmeddelande 81/2015
12.3.2015

De nordiska samarbetsministrarna beslutade vid sitt möte den 11 mars att tills vidare lägga ned Nordiska ministerrådets verksamhet i nordvästra Ryssland. Verksamheten har pågått i 20 år. Bakom beslutet ligger det beslut som de ryska myndigheterna fattade i januari om att inbegripa Nordiska ministerrådets kontor i S:t Petersburg i den lista som klassificerar organisationer som "utländska agenter".

"Gårdagens beslut är beklagligt, men de nordiska länderna var eniga i frågan", betonar Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka, som ansvarar för det nordiska samarbetet. "Man bör komma ihåg att det här är en följd av de ryska myndigheternas beslut, som fråntar kontoret dess verksamhetsmöjligheter".

"Nordiska ministerrådets verksamhetsställen i nordvästra Ryssland har under 20 års tid gjort ett gott och uppskattat arbete med att skapa förbindelser mellan de nordiska länderna och nordvästra Ryssland såväl med myndigheter som med affärslivet och det civila samhället. Det är ryssarna som lider mest av att verksamheten nu läggs ned. De ryska myndigheternas beslut gav oss dock inget annat alternativ. Vi kan under inga omständigheter godta att de ryska myndigheterna definierar byrån som en utländsk agent", betonar Toivakka.

Nedläggningen av verksamheten betyder inte att ministerrådet helt drar sig tillbaka från nordvästra Ryssland. "Nu är vi tvungna att finna nya samarbetsformer", konstaterar Toivakka.

Ytterligare information: Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 050 575 4973, och Miika Tomi, Europa- och utrikeshandelsministerns pressattaché, tfn 050 574 0507.

Tässä palvelussa myös