Ministeri Skinnari Pariisiin ja Stuttgartiin

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari vierailee Ranskassa ja Saksassa 4.–8.10.2021. Pariisissa Skinnari osallistuu OECD:n vuosittaiseen ministerikokoukseen ja tapaa keskeisiä Ranskan ministereitä sekä elinkeinoelämän edustajia. Stuttgartissa Skinnari osallistuu autoalan tulevaisuutta käsittelevään businessfoorumiin. Ohjelmaan sisältyy tapaamisia keskeisten saksalaisyritysten sekä Baden-Württembergin osavaltion päättäjien kanssa.

Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestön OECD:n ministerikokouksen teemana on yhteiset arvot ja niiden hyödyntäminen vihreän ja osallistavan tulevaisuuden rakentamisessa. Samalla juhlistetaan järjestön 60-vuotista taivalta. Nykypäivän OECD on paikka, jossa luodaan demokraattisten, avointen yhteiskuntien arvopohjaan soveltuvia standardeja ja jossa jäsenmaat oppivat toisiltaan parhaista käytännöistä. Poikkileikkaava ilmastotyö, kansainvälisen yritysverotuksen uudistamista koskeva hanke sekä datan hallintaan liittyvät kysymykset ovat esimerkkejä, joissa OECD:n työllä on laajaa, globaalia relevanssia.


”Yhteinen arvopohja on järjestön voimavara. Meidän on huolehdittava siitä, että se säilyttää asemansa työn ytimessä myös tulevaisuudessa. Vain siten OECD:n toiminnan ja sen tuottamien standardien laatu voidaan pitää riittävän korkeana ja jäsenmaiden etua palvelevana”, ministeri Skinnari toteaa.


Ranskan ja Saksan vierailujen tavoitteena on luoda edellytyksiä yhteistyölle elpymishankkeiden toteuttamisessa ja edistää suomalaisyritysten pääsyä markkinoille. Ranska on maailman seitsemänneksi suurin talous. Maa tekee parhaillaan suuria teollisia investointeja tulevaisuuden teknologioihin ja hiilettömiin energiamuotoihin mukaan lukien vihreän vedyn sovellusten kehittäminen. ”Suomalaisyrityksillä on paljon osaamista Ranskan asettamilla painopistealueilla. Erityisen lupaavia toimialoja ovat muun muassa terveysala, digisektori ja vihreää siirtymää tukevat ratkaisut. On tärkeää, että yrityksemme pyrkivät aktiivisesti hyödyntämään näitä mahdollisuuksia”, toteaa ministeri Skinnari.


Baden-Württembergin osavaltio Saksassa on merkittävä autoteollisuuden keskittymä. Vuonna 2019 lähes kuudennes Suomen Saksan-viennistä ja yli 2 % Suomen koko tavaraviennistä suuntautui Baden-Württembergiin. Ministeri Skinnarin tavoitteena on tuoda Stuttgartissa esille erityisesti suomalaisyritysten tarjontaa digitalisaation, kiertotalouden ja tekoälyn osalta. ”Suomella on Saksalle paljon annettavaa, mutta myös kilpailu on äärimmäisen kovaa. Meidän on lunastettava jatkuvasti paikkamme kiinnostavana yhteistyökumppanina niin Saksalle kuin saksalaisyrityksillekin. Saksassa on tärkeää tehdä jalkatyötä erityisesti osavaltioissa, joista Baden-Württemberg on aivan keskeinen Suomen viennille”, ministeri Skinnari toteaa.


Lisätietoja:


Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin diplomaattiavustaja Juha Niemi, puh.  +358 295 350232
lähetystöneuvos Eeva Lahti, ulkoministeriö, kansainvälisen kaupan osasto, puh. +358 295 350372
lähetystöneuvos Christian Heikkinen, ulkoministeriö, Eurooppa-osasto, puh. +358 295 350320