Minister Sirpa Paatero följer upp utvecklingssamarbetets resultat i Etiopien

Minister Sirpa Paatero följer upp utvecklingssamarbetets resultat i Etiopien

Pressmeddelande 2/2015
5.1.2015

Utvecklingsminister Sirpa Paatero besöker Etiopien 7-10 januari. Syftet med resan är att bekanta sig med resultat som nåtts i bilaterala utvecklingssamarbetsprojekt och att diskutera utvecklingen i Etiopien och Afrikas horn.

Under sin resa träffar utvecklingsministern både personer som utför utvecklingsprojekt och personer som gagnas av dem, och dessutom ledningen för Etiopien och Afrikanska unionen samt andra medlemmar av det internationella samfundet.

Etiopien har över 90 miljoner invånare. Landets ekonomiska tillväxt har varit mycket kraftig under de senaste tio åren; ungefär 8 procent per år. Etiopien har satsat märkbart på utbildning och hälsovård och kommer att uppnå största delen av millenniemålen under 2015. Men de medborgerliga och politiska rättigheterna har inte förverkligats så som det internationella samfundet önskar.

Finland och Etiopien har utvecklingssamarbetat sedan år 1967. Etiopien är därmed ett av Finlands mest långvariga samarbetsländer. Mellanstatligt utvecklingssamarbete bedrivs inom vatten- och utbildningssektorn samt sektorn för landsbygdens ekonomiska utveckling. De planerade utbetalningarna är 14 miljoner euro på årsnivå under perioden 2015-2017.

De bästa resultaten har man nått inom vattensektorsamarbetet. Som resultat av det har över 8600 vattentäkter byggts och närmare tre miljoner människor har fått tillgång till rent vatten. Samarbetet inom undervisningssektorn är också omfattande och har pågått länge.  Finland understödjer ett program som utvecklar undervisningens kvalitet genom att bidra till en fond som förvaltas av Världsbanken.

De som gagnas av projektet är ungefär 21 miljoner skolelever i grundskolåldern och av dem är 48 procent flickor. Dessutom har man utbildat över 7000 lärare i ett bilateralt specialundervisningsprojekt.

På senare år har man också understött landsbygdens ekonomiska utveckling. Jordbrukares företagsverksamhet understöds i delstaten Amhara i form av projektet Agro-BIG som pågår 2013-2015. Markregisterprojektet REILA (2011-2016)  bidrar i sin tur till att fattigdomen bland jordbrukarna minskar och att hållbar användning av miljön ökar genom att jordbrukarnas rätt att använda sin mark registreras.

Minister Paatero kommer under sin resa också att träffa representanter för etiopiska och finländska frivilligorganisationer och bekanta sig med frivilligorganisationsprojekt som Finland stödjer. De finländska frivilligorganisationerna får årligen cirka 2 miljoner euro i understöd. Stödet som betalas till lokala organisationer är ungefär 0,5 miljoner euro årligen.

För mera information: utvecklingsministerns specialmedarbetare Sonja Kekkonen, tfn 0295 351 599 och enhetschef Helena Airaksinen, enheten för Öst- och Västafrika tfn 0295 351 583.