Ministeri Satu Hassi Naiset ja globalisaatio –seminaarissa: Kehitysmaille vapaus päättää lääkkeiden ja geeniperimän patenttikohtelusta

Ministeri Satu Hassi näkee globalisaation vaikuttavan monella tavoin kehitysmaissa elävien naisten asemaan. Yhtäältä vientituotannon kasvu etenkin Aasiassa on tarjonnut naisille tilaisuuksia palkkatyöhön, toisaalta palkkatyön ehdot ovat kovat ja naiset ovat perinteisissä toimissaan kotona, maataloudessa ja julkisella sektorilla kohdanneet vaikeuksia.

- Kehitysmaiden maanviljelijöistä suuri osa on naisia, ja yhä useammin he joutuvat kilpailemaan EU:n ja Yhdysvaltojen voimakkaasti tukeman maataloustuotannon kanssa omilla markkinoillaan. Tämä ei ole reilua kilpailua, vaan yksi esimerkki globaalitalouden vääristymistä, ministeri Hassi totesi Naiset ja globalisaatio -seminaarin avauspuheenvuorossaan.

Maailman kauppajärjestö WTO:n perustamisen yhteydessä vuonna 1994 solmittu henkisen omaisuuden suojaa säätelevä TRIPS-sopimus on osoittautunut kehitysmaiden kannalta ongelmalliseksi. Eniten keskustelua on herättänyt patenttisuojan vuoksi korkea aids-lääkkeiden hinta. Monet elintärkeät lääkkeet uhkaavat jäädä köyhien ulottumattomiin, jos TRIPS-sopimusta sovelletaan tiukasti.

- TRIPS-sopimuksen aihettamat ongelmat kehitysmaiden lääkehuollolle kohdistuvat voimakkaasti köyhien maiden naisiin, koska he vastaavat valtaosin sairaiden perheenjäsenten hoitamisesta, ministeri Hassi sanoi.

Lisäksi TRIPS-sopimuksen vaikutukset kehitysmaiden ruuantuotantoon herättävät huolta. Kehitysmaita on painostettu TRIPS-sopimuksen nojalla omaksumaan käytäntö, jonka mukaan viljalajikkeet ja muut elävät organismit ovat patentoitavissa. Tämä voi tehdä tyhjäksi sen hyödyn, jonka köyhät viljelijät voisivat saada muun muassa kuivuutta kestävien kasvilajikkeiden kehittämisestä, jos he eivät voi ottaa lajikkeita käyttöön korkeiden patenttimaksujen vuoksi.

WTO:n tulevassa ministerikokouksessa EU:n tulisikin vastata myönteisesti kehitysmaiden ehdotuksiin siitä, että TRIPS-sopimuksen arviointi ja korjaaminen otetaan osaksi Maailman kauppajärjestön tulevaa työohjelmaa. Tässä kehitysmaille olisi syytä julkisen edun nimissä taata vapaus jättää lääkkeet ja elävien olentojen perimä patenttisuojan ulkopuolelle, ministeri Hassi painotti.

Naiset ja globalisaatio –seminaarin ovat järjestäneet UM:n kehitysyhteistyöosasto, Kehitysmaasuhteiden neuvottelukunta, Puskuri-verkosto, Työpaikkojen Rauhantoimikunta ja Suomen Rauhanpuolustajat.

Lisätietoja antavat ministeri Hassin neuvonantaja Marko Ulvila, 040-709 9775, marko.ulvila@formin. fi tai kehitysyhteistyöosaston tasa-arvoasiain neuvonantaja Päivi Mattila. Seminaarin ohjelma(Linkki toiselle web-sivustolle.)Kehitysyhteistyön verkkopalvelu global.finland.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

WTO