Ministeri Sasi YK:n pienasekonferenssissa New Yorkissa


Sotilaskäyttöön tarkoitetuilla pienaseilla, joihin kuuluvat myös rynnäkkökiväärit ja kranaatinheittimet, kylvetään eniten kuolemaa nykyajan konflikteissa. Näiden aseiden massiiviseen ja usein umpimähkäiseen väärinkäyttöön ja sen yhteiskunnallisiin seurauksiin on puututtava yhteisin toimin, korosti ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi puhuessaan keskiviikkona 11. heinäkuuta YKn pienasekonferenssissa New Yorkissa.

Tarvitaan toimia, joilla puututaan sekä pienaseiden kysyntään että tarjontaan. Pienaseiden väärinkäyttö on usein vain oire laajemmasta ongelmasta: tasa-arvon puutteesta, yhteiskunnallisen kehityksen esteistä, ihmisoikeuksien loukkaamisesta. Aseita vievillä mailla on erityinen vastuu varmistaa, että niiden viemät pienaseet eivät joudu vääriin käsiin, korosti Sasi. Kattava ja tehokas kansallinen vientivalvonta on tällöin avainasemassa. Kansalliset toimet eivät kuitenkaan yksin riitä. Valitettavan monet valtiot toimivat yhä sillä periaatteella, että "ellemme me myy, joku toinen kuitenkin myy". Suomen ja muiden EU-maiden mielestä myös alueelliset ja maailmanlaajuiset toimet vastuullisen vientivalvonnan ja aseviennin avoimuuden edistämiseksi ovat välttämättömiä.

Sasi korosti myös kansalaisjärjestöjen roolia pienaseongelman esilletuomisessa. Kansalaisjärjestöjä tulisi kuulla sekä konferenssissa että sen seurannassa.

Laitonta pienasekauppaa koskeva YK-konferenssi on ensimmäinen maailmankonferenssi tästä aiheesta ja samalla osa viime syksynä huipputasolla hyväksytyn YKn vuosituhannen julistuksen seurantaa. Konferenssin tarkoituksena on sopia poliittisesti sitovasta toimintaohjelmasta lähivuosille. EU-maat ovat jo keskenään sitoutuneet kansainvälisesti katsoen tiukkaan vientivalvontaan ja asevientipolitiikkaan. EU-maiden tavoitteena on, että konferenssin toimintaohjelmassa päästäisiin mahdollisimman lähelle niiden jo noudattamia normeja ja käytäntöä. EU-tavoitteena on myös, että konferenssi käynnistäisi neuvotteluprosessin kansainvälisistä sopimuksista pienaseiden paremmaksi merkitsemiseksi sekä asevälityksen säätelemiseksi. Konferenssi päättää työnsä 20. heinäkuuta.

Lisätietoja: suurlähettiläs Pasi Patokallio, puh: +1 212 355 2100, tai yksikönpäällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve, puh: + 358 40 721 1705.
Statement by Minister Kimmo Sasi

Statement by UN General Assembly President Harri Holkeri(Linkki toiselle web-sivustolle.)

YK