Minister Sasi nöjd med EU-beslut om arbetskraftens fria rörlighet


Utrikeshandelsminister Kimmo Sasi som ansvarar för utvidgningen är nöjd med det samförstånd som EUs ministerråd på sitt möte den 11 juni i Luxemburg nådde om ett av utvidgningens svåraste frågor, dvs. arbetskraftens fria rörlighet. Ministrarna har nu kommit överens om att medlemsländerna när utvidgningen genomförs får behålla sin nuvarande arbetstillståndspraxis gentemot de nya medlemländerna under två år. Därefter bedömer man frågan på nytt. Det ges ännu möjlighet att uppskjuta arbetskraftens fria rörlighet ännu tre år, men efter det bara om det finns särskilt tungt vägande skäl.

Enligt Sasi inverkar arbetskraftens fria rörlighet mer på Finland än på unionens andra länder eftersom Finland ligger geografiskt nära icke-medlemsländer. Därför tänker Finland inte som Sverige omedelbart liberalisera sin arbetsmarknad. Finland kommer att tillämpa sin arbetstillståndspraxis i två år, men är därefter redo att bedöma frågan på nytt om inga betydande störningar förekommit.

Ministrarna gick på mötet igenom förberedelserna till toppmötet i Göteborg som börjar fredagen den 14 juni. En av huvudfrågorna är EUs utvidgning. Ministrarna konstaterade att Sverige lyckats få det genombrott man strävat efter under sitt ordförandeskap. Skillnaden mellan de länder som börjat förhandlingarna vid olika tidpunkt har minskat på ett betydande sätt. Det är särdeles viktigt att man inom unionen efter långvariga förhandlingar nådde en gemensam överenskommelse om arbetskraftens och kapitalets fria rörlighet. Finland anser det vara viktigt att i Göteborg ge ansökarländerna en klar signal att de nuvarande medlemsländerna har förbundit sig vid att slutföra utvidgningen i enlighet med övernskomna tidtabeller och målsättningar.
EU-ministerrådets beslut (Council/General Affairs)(Linkki toiselle web-sivustolle.)

EU
EU-jäsenyys
työmarkkinat