Ministeri Sasi toiveikas Helsingin mahdollisuuksista saada EU:n elintarvikevirasto

Ministeri Kimmo Sasi pitää erittäin hyvänä, että Euroopan parlamentti hyväksyi tämänpäiväisessä täysistunnossaan europarlamentaarikko Eija-Riitta Korholan muutosesityksen kriteerien asettamisesta Euroopan elintarvikeviraston sijaintipaikalle.

Parlamentin näkemyksillä on varmasti merkitystä tehtäessä lopullista päätöstä elintarvikeviraston sijoituspaikasta.

Parlamentin hyväksymät kriteerit eli hyvä maine elintarviketurvallisuuden alalla, viranomaisen riippumattomuus, hyvä tieteellinen infrastruktuuri sekä hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet ovat kaikki sellaisia tekijöitä, joilla Helsinki pysyy varmasti erinomaisesti kilpailussa mukana eri sijoituspaikkoja vertailtaessa.

Markkinoidessaan Helsinkiä elintarvikeviraston sijoituspaikaksi Suomi aikoo jatkossa käyttää tehokkaasti hyväkseen Euroopan parlamentin esittämiä näkemyksiä.