Ministeri Sasi: Maailmankaupan avaaminen tukee demokratiaa


Ministeri Kimmo Sasi Kaupan Keskusliiton Globalisaation vaikutukset markkinoihin -esitelmätilaisuudessa Helsingissä 21.11.2000

GATT:n perustamisesta 1947 lukien tapahtunut maailmankaupan avaaminen on selvästi lisännyt maailmantalouden kasvua ja siten hyvinvointia. Siksi on tärkeää, että maailmankaupan avaamista ja kaupanesteiden poistamista jatketaan.

Yleinen halukkuus maailmankaupan avaamiseen ja entistä parempien kaupan säännösten luomiseen näkyy siinä, että maailman kauppajärjestön WTO:n jäsenmäärä on nopeassa kasvussa. Nyt on erityisen tärkeätä, että kaupan avaamisen lisäksi kiinnitetään huomiota viranomaistoimintojen läpinäkyvyyteen ja kilpailusäännöksiin maailmankaupan säännöstöä kehitettäessä.

Suurimpia vapaakaupan vastustajia ovat yksinvaltiaat hallitsijat, korruptoituneet poliitikot ja virkamiehet sekä monopoliyritykset. Kaupallisten kontaktien lisääntyminen globalisaation yhteydessä horjuttaa epädemokraattisesti valtaansa ottaneiden johtajien asemaa. Avoimet kaupan menettelyt ovat tehokkain tapa korruption poistamisessa. Markkinoiden avaaminen poistaa myös monopoliyritysten kuluttajilta perimät kohtuuttomat voitot.

Suomen kehityspolitiikan tavoitteena on demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen kehitysmaissa. On tärkeätä, että näitä periaatteita noudatetaan kaikessa kehitysyhteistyöpolitiikkaan liittyvässä rahojen jaossa ja että rahat eivät ohjaudu sellaisille toimijoille, jotka toiminnallaan tosiasiallisesti vastustavat demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämistä, mitä maailmankaupan avaaminen merkitsee.